Välistööjõu sisseelamise teenus

Tulumaksustamise ja maksuresidentsusega seotud nõustamine – aitame tööandjat välismaise töötaja värbamisel ja Eestist töötaja laia maailma lähetamisel. Võrdväärselt pöörame tähelepanu töötajat isiklikult puudutavate maksuküsimuste lahendamisele (kas muutub maksuresidentsus; mida on vaja teha maksuresidentsuse muutmiseks; millist ametiasutust teavitada ja millal; kuidas toimub palga maksustamine välismaise töötaja puhul või Eestist pärit töötaja töötamisel välismaal; mida peaks teadma tulu deklareerimisel Eestis ja välismaal). Pakume välistöötajale abi füüsilise isiku tuludeklaratsiooni koostamisel ja suhtlemisel Maksu- ja Tolliametiga.

 

Sotsiaalmaksualane nõustamine tähendab tööandja ja töötaja nõustamist sotsiaalmaksu- ja pensionialastes küsimustes. Näiteks: kuidas mõjutab Eestisse ümberkolimine EL kodaniku pensionit; kuidas on kasulik toimida pensionikindlustuse maksetega; kas maksuresidentsus mõjutab pensionimakseid; millised toetused on võimalik kasutada; kuidas ja millal taotleda vorm A1 Sotsiaalkindlustusametilt jne.

 

Migratsioonialane nõustamine hõlmab tööandja nõustamist ja suunamist EL kodaniku ja kolmandatest riikidest pärit kodanike tööle võtmisel Eesti Vabariigis ning vastupidi. Näiteks: millal on õige aeg esitada dokumendid elamisloa taotlemiseks PPAle; kuidas toimub Eestis välismaalase lühajalise töötamise registreerimine; mis alustel ja kui kaua saab Eestis viibida EL kodanik. Pakume tuge isikut tõendavate dokumentide taotlemisel, suhtlemisel PPAga, elukoha registreerimisel rahvastiku registris ja isikukoodi taotlemisel.

 

Muu nn pehme abi kulub alati marjaks ära. Meil on kontaktid professionaalse perearstikeskusega, kus töötavad võõrkeeli kõnelevad arstid. Saame Eestisse kolivat välistöötajat aidata elukoha, lasteaiakoha, koolikoha, spordiklubi leidmisel jne.

Paketid

Iga nõustamisega kaasneb lisaks kliendiga silmast-silma suhtlemisele ja kohtumisele erinevates ametkondades ka eelnev suhtlus meilitsi ja/või telefoni teel, dokumentide ettevalmistus, -kontroll, aegade broneerimine ja täpsustamine ametnikega.

Paketid ei sisalda sotsiaalmaksualast nõustamist, seda põhjusel, et reeglina on isik Eestisse tööle asudes hõlmatud siinse sotsiaalmaksusüsteemiga (kuna tööandja tasub tema eest Eestis sotsiaalmaksu). Juhul kui peaks tekkima tarvidus, siis meil on olemas pädevus ka sotsiaalmaksualastes küsimustes.

 • STARDIPAKETT

  Maksuresidentsusega seotud nõustamine, samuti töötajat isiklikult puudutavate maksuküsimustele vastamine.
  Abi isikut tõendavate dokumentide taotlemisel (ID kaart) EL kodanikule;
  Abi lühiajalise töötamise registreerimisel mitte-EL kodanikule.

 • TÄISPAKETT

  Sisaldab Standardpaketis kirjeldatud töid ning lisaks:
  Vajadusel abi maksuresidentsuse muutmise toimingutes, vorm R koostamine ja ülevaatus Maksu- ja Tolliametile esitamiseks.
  Abi kliendi tuludeklaratsiooni koostamisel ning suhtlus Maksu- ja Tolliametiga.
  Abi kliendi mootorsõiduki registreerimisel ARKis.
  Abi elukoha-, lasteaiakoha-, koolikoha- ja perearsti leidmisel.

Kogemus ja Soovitused

Kogemustepagas

 • Telia
 • Tallinna Kaubamaja
 • SEB
 • DNB Pank
 • Selver
 • ESS
 • Falck
 • G4S
 • Eesti Vabariigi Majandusministeerium
 • Eesti Vabariigi Siseministeerium
 • Eesti Energia
 • FinanceEstonia
 • Moskva linna transpordiamet
 • Aeroexpress
 • U.S. Invest
 • Talleks
 • Juveel
 • Koger & Partnerid
 • Eesti Forekspank
 • Invicta
 • NeoQi

Kliendid

 • Mothercare
 • ELC
 • Velvet
 • Extra
 • Klavmak
 • Skinest Rail
 • Opoint
 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
 • Aesti
 • Mones&Tuur
 • Sorainen Advokaadibüroo
 • Asematic
 • Now! Innovations
 • Olympic Entertainment Group
 • Lennuliiklusteeninduse AS
 • E.L.L. Kinnisvara AS
 • Event Center OÜ
 • Uptime
 • Eesti Gaas
 • WSI Online
 • Ecofarm
 • Eolane Tallinn
 • Nordic Experience