Mis on mobiilne juhtimine

Mobiilne juhtimine on juhtimisviis, mis ühendab meie jaoks interim management’i eestikeelsed vasted: üleminekujuhtimine, muudatuste juhtimine, vahejuht, ajutine juht jne.
Kuulame, mõtleme, räägime ja kirjutame eesti, inglise ning vene keeles. Tuttavad on nii Eesti turg kui ka rahvusvahelise haardega kaasnevad väljakutsed. Nagu elus ei ole ükski ettevõte standardne, ei ole meil tegelikult standardteenuseid. Vajadused selguvad arutelus, paneme kokku just teile ainuomase lahenduste paketi. Mõtte käivitamiseks sõnastasime valiku oma tegevustest. Pealkirjades püüdsime teieni tuua tunnet, milleni peaksime ühiselt jõudma. Ikka põhimõttel – vähem juttu, rohkem tegusid!

 • Restart

  Positiivsele kogemusele toetudes aitame üles ehitada uue hingamisega tugevama ettevõtte / organisatsiooni.

 • Rahulik uni

  Hindame ettevõtte toimimist, pakume kindlustunnet, et kord on majas ja ettevõtte olukord ning tulemused vastavad ootustele.

 • Teeme ära

  Käivitame ja juhime muudatusi, asendame ajutiselt juhte. Leiame ettevõtte arengu ning meeskonnaga haakuvad uued juhid, töötajad. Vajadusel lööme kaasa nõukogude töös.

 • Toimiv plaan

  Lahkame ettevõtte finantsseisu kaardistades ettevõtte riske ja tuues välja võimalikud kitsaskohad. Oleme abiks äriplaani koostamisel, rahastamise leidmisel ja elluviimisel.

 • Tark kulu

  Hindame ettevõtte eesmärkidest lähtuvalt püsikulude ja investeeringute asjakohasust ning efektiivsust.

 • Vähem juttu

  Hindame juhtimisotsuste tegemiseks vajaliku informatsiooni adekvaatsust. Kaardistame ja optimeerime tööprotsessi, vastutusalad ning suhtlusahelad.

 • Peegel

  Nõustame ja toetame juhti tema tulevastes või juba langetatud otsustes.

 • Silmade sära

  Hindame juhtide ja tiimi võimekust seada väärikaid eesmärke ja neid täita. Täpsustame juhtide rollijaotust nii, et igaühe ülesannetes valitseb selgus ja tasakaal kohustuste ja õiguste vahel ning on tagatud juhtide motivatsioon.

 • Tippassistent

  Oleme arendajaks või mentoriks tippjuhi assistendile ning ettevõtte tugiteenuste meeskonnale. Uue assistendi otsingute ajaks, eriprojektideks, kaalukateks kohtumisteks pakume kogenud mobiilse assistendi teenust.

 • Selge siht

  Koostöös meeskonnaga värskendame visiooni, aitame täpsustada ja igapäevase tööga sidustada ettevõtte pikaajalisi strateegilisi ning lühiajalisi eesmärke.

Protsessi ülevaade

Kogemus ja Soovitused

Kogemustepagas

 • Telia
 • Tallinna Kaubamaja
 • SEB
 • DNB Pank
 • Selver
 • ESS
 • Falck
 • G4S
 • Eesti Vabariigi Majandusministeerium
 • Eesti Vabariigi Siseministeerium
 • Eesti Energia
 • FinanceEstonia
 • Moskva linna transpordiamet
 • Aeroexpress
 • U.S. Invest
 • Talleks
 • Juveel
 • Koger & Partnerid
 • Eesti Forekspank
 • Invicta
 • NeoQi

Kliendid

 • Mothercare
 • ELC
 • Velvet
 • Extra
 • Klavmak
 • Skinest Rail
 • Opoint
 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
 • Aesti
 • Mones&Tuur
 • Sorainen Advokaadibüroo
 • Asematic
 • Now! Innovations
 • Olympic Entertainment Group
 • Lennuliiklusteeninduse AS
 • E.L.L. Kinnisvara AS
 • Event Center OÜ
 • Uptime
 • Eesti Gaas
 • WSI Online
 • Ecofarm
 • Eolane Tallinn
 • Nordic Experience

Kontakt