Rahastus

Uue äriidee või projekti elluviimiseks või arenguhüppe tegemiseks on ettevõtjal vaja hankida kas seadmeid ja masinaid, arendada tarkvara ja IT süsteeme, teha kommunikatsiooni või hoopis kaasata vajalikud eksperdid tegevuste elluviimiseks. Selleks läheb peaaegu alati vaja lisa kapitali, mida on võimalik hankida erinevatest riiklikest ja rahvusvahelistest programmidest või laenuasutustest.

VVT aitab Sul oma plaanid ellu viia. Oleme sulle rahastuse hankimisel toeks algusest lõpuni alustades rahastusvajaduse ja toetusprogrammi väljaselgitamisest, taotlemisest, kuni projekti elluviimise ja selle aruandluse koostamiseni välja. 

 

Sellel aastal avaneb võimalus tootmisettevõtetel leida rahastust ärimudeli kestlikumaks ja konkurentsivõimelisemaks muutmiseks ning arendustegevuste elluviimiseks.

Ärimudeli muutmise toetusmeede avaneb 7. novembril ja see jääb avatuks kuni aastani 2024. Meetme eesmärgiks on tootmisettevõtete ärimudelit muutvate protsesside elluviimine, toimepidavuse ja konkurentsivõime tagamine rahvusvahelisel turul. Toetusmeetmest rahastuse hankimine jaguneb kaheks projektiks, millest esimeses koostatakse roheauditi teekaart ärimudeli muutmiseks juhiste saamiseks ja teises arendustegevuste elluviimise plaan. Toetuse määr on Harumaal ja Tartus tegutsevatel tootmisettevõtetel 50%, ülejäänud piirkondades 70%.

Ärimudeli muutmise meede, roheauditi teekaart (tegevus 1). Toetus kuni 10 000 eurot, toetuse määr 50-70%.
Ärimudeli muutmise meede, roheauditi teekaardi alusel jätkuprojekt (tegevus 2) – arendustegevuste elluviimine. Toetus kuni 200 000 eurot, toetuse määr 50-70%. https://eas.ee/grants/rohetoetus/

Interim Agentuuri projektikirjutamise ja rahastuse hankimise konsultandid, toetudes oma pikaajalisele kogemusele, oskavad hinnata teie ettevõtte vajadusi ning leiavad teile sobivad lahendused. VVT pakub interim projektijuhtimise teenust, mille kaasamisega omandab ettevõte rahastuse taotlemiseks vajalikud kompetentsid ettevõtte meeskonda.

MIKS VVT?


Teenused

 • Selgitame välja ettevõtte rahastamise vajadused ja võimalused
 • Leiame sobilikud toetusprogrammid kas riiklikul või Euroopa Liidu tasandil
 • Juhime rahastuse taotlemise protsessi
 • Pakume ideele või projektile välja kontseptsiooni,
 • Kaasame vajalikud eksperdid ja partnerid rahastuse hankimise protsessi
 • Koostame või hangime vajalikud taotlusdokumendid: äriplaan, taustauuring, tasuvusanalüüs, eelarve, finantsprognoosid, hinnapakkumised, elulookirjeldused, projekti presentatsioon ja muud vajalikud lisad

Mitmekülgne kogemustepagas

 • Riigihanked
 • Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
 • Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
 • Euroopa Komisjon
 

Täiendavad teenused

 • Äritegevuse võimendamine
 • Projekti ellu viimine
 • Projekti aruandlus

Soovid VVT toetusprojektidest rohkem teada? Küsi julgelt lisainfot!

Kontakt

Contact us