Rahastus

Uue äriidee või projekti elluviimiseks või arenguhüppe tegemiseks on ettevõtjal vaja hankida kas seadmeid ja masinaid, arendada tarkvara ja IT süsteeme, teha kommunikatsiooni või hoopis kaasata vajalikud eksperdid tegevuste elluviimiseks. Selleks läheb peaaegu alati vaja lisa kapitali, mida on võimalik hankida erinevatest riiklikest ja rahvusvahelistest programmidest või laenuasutustest.

VVT aitab Sul oma plaanid ellu viia. Oleme sulle rahastuse hankimisel toeks algusest lõpuni alustades rahastusvajaduse ja toetusprogrammi väljaselgitamisest, taotlemisest, kuni projekti elluviimise ja selle aruandluse koostamiseni välja. 

MIKS VVT?


Teenused

 • Selgitame välja ettevõtte rahastamise vajadused ja võimalused
 • Leiame sobilikud toetusprogrammid kas riiklikul või Euroopa Liidu tasandil
 • Juhime rahastuse taotlemise protsessi
 • Pakume ideele või projektile välja kontseptsiooni,
 • Kaasame vajalikud eksperdid ja partnerid rahastuse hankimise protsessi
 • Koostame või hangime vajalikud taotlusdokumendid: äriplaan, taustauuring, tasuvusanalüüs, eelarve, finantsprognoosid, hinnapakkumised, elulookirjeldused, projekti presentatsioon ja muud vajalikud lisad

Mitmekülgne kogemustepagas

 • Riigihanked
 • Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
 • Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
 • Euroopa Komisjon
 

Täiendavad teenused

 • Äritegevuse võimendamine
 • Projekti ellu viimine
 • Projekti aruandlus

Soovid VVT toetusprojektidest rohkem teada? Küsi julgelt lisainfot!

Kontakt

Contact us