Avalikud koolitused

kestlik2riplaan

Kestliku visiooniga äriplaani koostamise koolitus

Koolituse läbinud õppija oskab testida äriideed ja analüüsida selle sobivust talle ja
elukeskkonnale. Ta mõistab ja oskab planeerida kõiki ettevõtlusega seotud tegevusi sh planeerida finantsprognoose, maandada riske, luua strateegiaid ja seoseid toote ja teenuse pakkumise, väliste tegurite ning ressursside kasutamise vahel. 

Koolituse informatsioon

KESTLIKU VISIOONIGA ÄRIPLAANI KOOSTAMISE KOOLITUSE ÕPPEKAVA

 

VEEBIKOOLITUSE INFO

 

Veebikoolituse kestus ja maksumus

Koolituse kogumaht tundides on 90 akh (auditoorse ja praktilise töö maht 26 akh; iseseisva töö maht 64 akh).

Veebikoolitused toimuvad live-sessioonidena (4 live-sessiooni, igaüks 5h - see on kokku 26 akh - kellaaegadel 10.00-15.00):

 

 • 27.05-21.06 (27.05, 4.06, 11.06, 21.06);
 • 29.07-15.08 (29.07, 2.08, 9.08, 15.08);
 • 12.08-30.08 (12.08, 16.08, 23.08, 30.08);
 • 26.08-20.09 (26.08, 3.09, 13.09, 20.09)

Koolitusel osalemiseks registreeru siin!

Kui olete registreerinud ja soovite siiski loobuda, siis palume sellest kindlasti teada anda telefoni või e-maili teel.

Osalustasu: 1950.- (sisaldab käibemaksu)

Koolituse maksumus sisaldab 4-päevast live juhendamissessiooni, juurdepääsu e-õppematerjalidele ja tunnistust.

 

Veebikoolitusel osalemise töövahendid

 • Veebikaameraga arvuti
 • Stabiilne internetiühendus
 • Mikrofoniga kõrvaklapid
 • Müravaba õppekeskkond live sessioonide ajal

 

Kellele

Alustavad ja tegutsevad ettevõtjad, kellel on äriidee olemas ja soovivad seda testida või soovivad sellele rahastust hankida sh selgitada piisavalt detailselt selle toimimist.

 

Õpiväljundid

Koolituse läbinud õppija oskab testida äriideed ja analüüsida selle sobivust talle ja elukeskkonnale. Ta mõistab ja oskab planeerida kõiki ettevõtlusega seotud tegevusi sh planeerida finantsprognoose, maandada riske, luua strateegiaid ja seoseid toote ja teenuse pakkumise, väliste tegurite ning ressursside kasutamise vahel. Koolituse läbija teab, milline näeb välja terviklikult koostatud äriplaan, oskab hankida infot selle koostamiseks ning kasutada seda juhtimise tööriistana.

Tutvu õppekavaga lähemalt

Koolitaja CV

Isikuandmete töötlemise tingimused

Õppekorralduse ja kvaliteedi tagamise alused

 

Lisainfo: helle@vvt.ee, tel: +372 524 5166

 

Velström Vallner Tohver OÜ täiendkoolitusasutus Interim Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Praktiline töötuba “Kestliku äri põhitõed ja mõju”

Kahel eraldi päeval toimuvad interaktiivsed kohtumised keskenduvad jätkusuutliku äri põhimõtetele. Mõlemad päevad on kohandatud ning sisaldavad personaalset ettevalmistust ja lähenemist, kliendist lähtuvat fookusteema käsitlust. Süvitsi minev arutelu, praktilised harjutused ja kaasavad grupitööd toetavad uute teadmiste tõhusamat omandamist, tõstavad osalejate teadlikkust…

Koolituse informatsioon

Maht: Praktiline töötuba koosneb kahest erineval päeval toimuvast kohtumisest kestusega à 3 akad. tundi, kokku 6 akad. tundi, lisaks iseseisev töö ca 30 min.

Lühikirjeldus: Kahel eraldi päeval toimuvad interaktiivsed kohtumised keskenduvad jätkusuutliku äri põhimõtetele. Mõlemad päevad on kohandatud ning sisaldavad personaalset ettevalmistust ja lähenemist, kliendist lähtuvat fookusteema käsitlust. Süvitsi minev arutelu, praktilised harjutused ja kaasavad grupitööd toetavad uute teadmiste tõhustamat omandamist, tõstavad osalejate teadlikkust kestliku äri olemusest ja mõjust, aitavad muuta osalejate väärmõisteid ja loovad vundamendi jätkusuutlikkuse arendamisel konkreetses valdkonnas.

Esimene päev:

 1. Sissejuhatav arutelu kestliku äri olemusse ja võimalikkusesse
 2. Kohapealse mõtlemisharjutusena valmivad grupitööd, mõistmaks kestliku äri põhitõdesid
 3. Ülevaade kestlikkusega seonduvatest üleeuroopalistest eesmärkidest, regulatsioonidest ja nõuetest ning keda see puudutab ja mida kaasa toob
 4. Kokkuvõttev arutelu kestliku äri põhimõtete väljatöötamise valikutest, eelistest ja võimalustest
 5. Praktilised valdkonnapõhised näited nii Eestist kui maailmast

Kahe päeva vahele jääb lühike iseseisev kirjalik mõtlemisharjutus, mille osaleja täidab ja saadab elektrooniliselt eelnevalt kokkulepitud tähtajaks (iseseisva töö aeg kuni 30 min).

Teine päev:

 1. Lühike tagasivaade seni õpitule ja iseseisvale tööle.
  Sissejuhatav arutelu kestliku äri mõjusse ja mõju mõõtmise vajalikkusesse
 2. Kohapealse mõtlemisharjutusena valmivad grupitööd, mõistmaks keskkonna, sotsiaalse ja juhtimise mõju tegelikku ulatust
 3. Ülevaade kahese olulisuse hindamisest, sidusrühmade kaasamisest, riskide ja võimaluste kaardistamisest, kestliku strateegia kavandamisest ning teekonnast.
 4. Kokkuvõttev arutelu kestliku äri mõju hindamise vajalikkusest, keskkondlikust ja majanduslikust kasust ja millega juba täna alustada
 5. Praktilised valdkonnapõhised näited nii Eestist kui maailmast

Personaalne lähenemine: Raivo ja Ragmari töötoad on disainitud vastama kolmele põhivajadusele: seotus-, kompetentsus- ja autonoomiatunne:

 • Loovad ja kaasvad grupitööd ja ühised arutelud aitavad luua seotust ja ühtekuuluvust
 • Praktilised harjutused ja reaalsed juhtumiuuringud suurendavad osalejate kompetentsust
 • Autonoomia ja vastutuse andmine osalejatele, võimaldades osalejatel ise probleeme analüüsida ja lahendusi välja pakkuda kinnistades nii paremini ka õpitut

Metoodika: Töötoad keskenduvad dialoogile ja küsimustele, andes osalejatele võimaluse oma kogemusi, muresid ja lahendusi teistega jagada. Osalejad saabuvad probleemiga ja läbiviijate ülesanne on neid juhendada, pakkudes samas piisavalt ruumi iseseisvaks mõtlemiseks ja aruteluks. Arutelud sisaldavad nii produktiivset kui ka mitteproduktiivset ebaõnnestumist, mis aitab osalejatel õppida ja oma teadmisi arendada. Anname igale osalejale võimaluse oma uued teadmised iseendal struktueerida ning koheselt vastuseid ette ei anna - on teaduslikult tõestatud, et selline lähenemine toetab uute teadmiste talletamist pikaajalisse mällu kõige paremini.

Sihtgrupp: Praktiline töötuba sobib kõigile, kuid kestlikkuse valdkonna juhtimine algab eelkõige juhtkonnast, seega on koolitus vajalik eelkõige otsustajatele: nõukogu, juhatus, laiendatud juhttiim, osakondade/valdkondade juhid; sobib kõigile sektoritele ja valdkondadele.

Oodatav õpitulemus: Praktilise töötoa läbinud osaleja:

 • mõistab kestliku äri põhimõtteid, saab aru, millest need koosnevad ja miks on vajalikud;
 • oskab tuua näiteid ja võrdlusi enda organisatsiooni baasil;
 • mõistab kestliku äri fookust ja teab, et tegemist ei ole ainult formaalse ja lisakulu tekitava teemaga;
 • omab ülevaadet, kuidas kestlikkuse põhimõtteid arendada ja millest alustadas;
 • suudab diskuteerida kolleegide ja klientidega ning küsida õigeid küsimusi ettevõtte sees, et liikuda jätkusuutliku tegevuse suunas.

Töötoa eduka läbimise korral väljastatakse osalejale soovi korral tunnistus või tõend.

Osalejate arv: 10-20 osalejat

Keel: Eesti või inglise keeles

Hind: 1850 eurot + km (so. 20 osaleja puhul 87,50 eurot/in).

Koolituse korraldaja: Koolituse korraldaja on Interim Agentuur VVT; koolituse läbiviijad on Raivo Videvik ja Ragmar Saksing

Raivo Videvik on uuenduslik kestlikkuse eestvedaja, kelle kireks on jätkusuutlikkust esikohale seadvad kasumlikud ärimudelid, mis suunavad ettevõtteid positiivse mõju suunas. Pikaajalise rahvusvahelise äriarenduse kogemusega, mitme iduettevõtte kaasasutajana ja Teeme Ära SA juhatuse liikmena muudab ta ettevõtlusmaailma keskkonnasõbralikumaks. Läbinud EBS ESG juhi arenguprogrammi ja TÜ Pärnu kolledži Ressursimajanduse mikrokraadiprogrammi, juhib Raivo ettevõtteid uutele radadele, edendades vastutustundlikkust kui konkurentsieelist.

Ragmar Saksing on rohevaldkonna eestvedaja, kogukonna ehitaja ja tehnoloogia seeriaettevõtja. Ta on hariduselt merebioloog, kes  toimetanud tehnoloogia valdkonnas pea 20 aastat. Ragmari tugevuseks on suurte visioonide loomine, strateegiline müük, MVP kui protsess, insenerimeeskondade kokkupanek, ärianalüüs ja keskkonnasäästlikud tehnoloogiad. Ta on töötanud tehnoloogiajuhina nii iduettevõtetes kui traditsioonilistes ettevõtetes. Täna on Ragmar teadus- ja ärilinnaku Tehnopol rohetehnoloogia valdkonna juht ja valdkondliku suurürituse Greenest Summit idee autor ja peakorraldaja.

 

Koolitushuvi korral võta meiega ühendust e-kirja teel info@vvt.ee või telefonitsi 5026162!

LIpost1912

Töötuba "Kestliku äri ABC - sissejuhatus kestlikkuse teemasse"

Interaktiivne töötuba keskendub kestlikkuse kui kontseptsiooni ning jätkusuutliku äri põhimõtete tutvustamisele. Iga töötuba on kohandatud personaalselt vastavalt organisatsiooni vajadustele. Pakume arutelu, praktilisi harjutusi ja grupitöid, et tõsta osalejate kestliku äri mõju teadlikkust ja oskusi jätkusuutlikkuse rakendamisel nende valdkonnas.

Koolituse informatsioon

Töötoa maht: 3 akad. tundi

Lühikirjeldus: Interaktiivne töötuba keskendub kestlikkuse kui kontseptsiooni ning jätkusuutliku äri põhimõtete tutvustamisele. Iga töötuba on kohandatud personaalselt vastavalt organisatsiooni vajadustele. Pakume arutelu, praktilisi harjutusi ja grupitöid, et tõsta osalejate kestliku äri mõju teadlikkust ja oskusi jätkusuutlikkuse rakendamisel nende valdkonnas.

Personaalne lähenemine: Raivo ja Ragmari töötoad on disainitud vastama kolmele põhivajadusele: seotus-, kompetentsus- ja autonoomiatunne:

 • Loovad ja kaasavad grupitööd ja ühised arutelud aitavad luua seotust ja ühtekuuluvust
 • Praktilised harjutused ja reaalsed juhtumiuuringud suurendavad osalejate kompetentsust
 • Autonoomia ja vastutuse andmine osalejatele, võimaldades osalejatel ise probleeme analüüsida ja lahendusi välja pakkuda kinnistades nii paremini ka õpitut.

Töötoad keskenduvad dialoogile, pakkudes samas piisavalt ruumi iseseisvaks mõtlemiseks ja aruteluks. Arutelud sisaldavad nii produktiivset kui ka mitteproduktiivset ebaõnnestumist, mis aitab osalejatel õppida ja oma teadmisi arendada. Anname igale osalejale võimaluse oma uued teadmised iseendal struktueerida nii, et koheselt vastuseid ette ei anna - on teaduslikult tõestatud, et see toetab uute teadmiste talletamist pikaajalisse mällu kõige paremini.

Sihtgrupp: soovitatavalt ettevõtte nõukogu, juhatus, laiendatud juhttiim, osakondade/valdkondade juhid jne; sektorist sõltumatu.

Oodatav õpitulemus: Praktilise töötoa läbinud osaleja:

 • mõistab kestliku äri põhimõtteid, saab aru, millest need koosnevad ja miks on vajalikud;
 • oskab tuua näiteid ja võrdlusi enda organisatsiooni baasil;
 • mõistab kestliku äri fookust ja teab, et tegemist ei ole ainult formaalse ja lisakulu tekitavad teemaga;
 • suudab diskuteerida kolleegidega ning küsida õigeid küsimusi enda ettevõtte sees, et liikuda jätkusuutliku tegevuse suunas.

Keel: eesti või inglise keeles

Osalejate arv: 10-20 inimest

Hind: 990 eurot + km

Koolituse korraldaja: Koolituse korraldaja on Interim Agentuur VVT; koolituse läbiviijad on Raivo Videvik ja Ragmar Saksing.

Raivo Videvik on uuenduslik kestlikkuse eestvedaja, kelle kireks on jätkusuutlikkust esikohale seadvad kasumlikud ärimudelid, mis suunavad ettevõtteid positiivse mõju suunas. Pikaajalise rahvusvahelise äriarenduse kogemusega, mitme iduettevõtte kaasasutajana ja Teeme Ära SA juhatuse liikmena muudab ta ettevõtlusmaailma keskkonnasõbralikumaks. Läbinud EBS ESG juhi arenguprogrammi ja TÜ Pärnu kolledži Ressursimajanduse mikrokraadiprogrammi, juhib Raivo ettevõtteid uutele radadele, edendades vastutustundlikkust kui konkurentsieelist.

Ragmar Saksing on rohevaldkonna eestvedaja, kogukonna ehitaja ja tehnoloogia seeriaettevõtja. Ta on hariduselt merebioloog, kes on toimetanud tehnoloogia valdkonnas pea 20 aastat. Ragmari tugevuseks on suurte visioonide loomine, strateegiline müük, MVP kui protsess, insenerimeeskondade kokkupanek, ärianalüüs ja keskkonnasäästlikud tehnoloogiad. Ta on töötanud tehnoloogiajuhina nii iduettevõtetes kui ka traditsioonilistes ettevõtetes. Täna on Ragmar teadus- ja ärilinnaku Tehnopol rohetehnoloogia valdkonna juht ja valdkondliku suurürituse Greenest Summit idee autor ja peakorraldaja.

 

Koolitushuvi korral võta meiega ühendust e-kirja teel info@vvt.ee või telefonitsi 5026162!

Innovatsiooniprotsessi teadlik läbimine

Innovatsiooni juhtimine on väga paljudes organisatsoonides juhuslik. Koolituse eesmärk on anda õppijale praktilised ja rakendatavad teadmised innovatsiooniprotsessi teadlikust läbimisest, juhtimisest ja…

Koolituse informatsioon

Koolituse pealkiri: Innovatsiooniprotsessi teadlik läbimine

Koolitaja: Anu Ruul

Maht: 6a/t + 2a/t (jätkutegevus)

Kuupäevad:

 • Tellimuskoolitus (Andke palun oma huvist teada ja lepime kokku koolituse Teile sobival ajal)

Hind: 315eur + km

Innovatsiooniprotsessi teadlik läbimine - hüpoteesid, valideerimine ja digitööriistad.

Innovatsiooni juhtimine on väga paljudes organisatsoonides juhuslik. Koolituse eesmärk on anda õppijale praktilised ja rakendatavad teadmised innovatsiooniprotsessi teadlikust läbimisest, juhtimisest ja mõõtmisest. Koolituse läbinu teab, kuidas disainida innovatsioonieksperimente, kuidas valideerida probleemi ja lahendust ning millistele andmetele tuginedes teha äriotsuseid.

Koolituse unikaalsus seisneb selles, et Anu Ruul kasutab enda välja töötatud originaalkaasuseid ja reaalseid andmeid paarikümnest erinevast digitööriistast, et õppijale anda tõepärane teadmine ja kogemus andmete analüüsimisest. Kõik andmed, tööriistad ja protsessid on praktikas rakendatavad.

Pärast koolitust:

 • teate, kuidas praktikas hüpoteese luua
 • teate valideerimise erinevaid võimalusi ja oskate neid kasutada
 • teate vajalike digitööriistade kasutamise võimalusi
 • oskate teadlikult läbida innovatsiooniprotsessi koos meeskonnaga ning teha andmetel põhinevaid äriotsuseid.

Jätkutegevus:

Tagasiside koolituselt saadud tööriistade kasutamise kogemusest, küsimused ja vastused.

Anu Ruul on Eesti üks kogenumaid start-upja innovatsiooniprotsessi lektoreid. Tal on pea 10 aastat reaalset projektijuhtimise-ja ettevõtluskogemust, s.h. start-up'i juhtimise ja investeeringute kaasamise kogemus. Anu on kirglik innovatsiooniprotsessi fänn ja konsulteerib eraettevõtetes innovatsiooniprotsessi läbiviimist. Anu ütleb, et kui ta oleks 5 aastat tagasi teadnud neid asju, mida teab täna, oleks ta katse-eksituse meetoditelt kokku hoidnud arvatavasti kuuekohalise summa. Anu on külalislektor EBSi Liidri arenguprogrammis ja on esinenud lektorina ka maailma tippülikoolides nagu Brown University, Ivy League ja Rennes School of Business.

Mõjukommunikatsioon

Kommunikatsioon on kogu inimkogemuse aluseks. Ükskõik, millised eesmärgid me endale püstitame, nende saavutamine nõuab meilt kindlasti suhtlemist teiste inimestega. Terve meie elu on suhtlemine. Hea kommunikatsiooni oskus aitab kaasa sellele, et elu laabuks. Eriti oluline on mõjusa…

Koolituse informatsioon

Koolituse pealkiri: Mõjukommunikatsioon

Koolitaja: Birgit Kermes

Maht: 6a/t + 2a/t (jätkutegevus)

Kuupäevad:

 • Tellimuskoolitus (Andke palun oma huvist teada ja lepime kokku koolituse Teile sobival ajal)

Hind: 267eur+ km

Kommunikatsioon on kogu inimkogemuse aluseks. Ükskõik, millised eesmärgid me endale püstitame, nende saavutamine nõuab meilt kindlasti suhtlemist teiste inimestega. Terve meie elu on suhtlemine. Hea kommunikatsiooni oskus aitab kaasa sellele, et elu laabuks. Eriti oluline on mõjusa kommunikatsiooni oskus juhtidele.

Suurepärased suhtlejad:

 • teavad algusest peale suhtlemise eesmärki, neil on OSKUS suurepäraselt püstitada ja saavutada eesmärke.
 • suudavad lugeda, kuidas teised nende suhtlusele reageerivad, neil on olemas vajalik meelte terasuse OSKUS. Seega saavad nad tagasisidet kui kaugel nad oma eesmärgist on.
 • on väga paindlikud ja oskavad oma käitumisviise vahetada ja muuta, et jõuda oma eesmärgile lähemale. Neil on OSKUS oma käitumisviise paindlikult muuta ja vahetada. Hea uudis on see, et see kõik on õpitav ja treenitav!

Pärast koolitust:

 • teate mis on kommunikatsiooni olemus ja mis on sinu kommunikatsiooni mudel
 • teate, milline on keelemaagia olemus ja struktuur
 • teate, miks inimesed reageerivad nii erinevalt sarnastele sõnumitele
 • teate, mis on keele metamudel ja kuidas head suhtlejad seda kasutavad

Jätkutegevus:

Tagasiside koolituselt saadud tööriistade kasutamise kogemusest, küsimused ja vastused.

Birgit Kermes on koolitus- ja konsultatsiooniturul tegutsenud juba 15 aastat. Talle on tähtis kvaliteet, mitte kvantiteet. Lisks meeldib Birgitile teha loomingut nii teatris kui teles ja leida enda jaoks sobilikke koolitus-coachingu ja supervisiooni kliente. Klientidena eelistab Birgit neid, kel on ambitsiooni ja julgust ette võtta põhjalikke uuendusi. Birgit ei usu “puhtasse” ühe meetodi põhisesse lähenemisse mitmekihiliste probleemide korral. Tema lähenemine arenguülesannetele on terviklik ja süsteemne. Kuna tal on valida probleemide lahendamiseks kõik eelnevalt välja toodud teadmised, kogemused, meetodid ja tööriistad, siis ta disainib lahendusi unikaalsel moel - lähtub kliendi eesmärgist ja valib vastavad tööriistad nii, et klient jõuaks oma eesmärgini.

Küsitlemise kunst

Kui mainida intervjuud, siis esimene mõte on kindlasti: uute töötajate värbamine. Intervjuueerimise kasutusalasid on muidugi palju rohkem, aga igapäevases elus puutume juhtide või personalitöötajatena kindlasti kokku vajadusega koguda infot ja kogemuslikku tunnetust personali…

Koolituse informatsioon

Koolituse pealkiri: Küsitlemise kunst

Koolitaja: Eela Velström

Maht: 4a/t + 2a/t (jätkutegevus)

Kuupäevad:

 • Tellimuskoolitus (Andke palun oma huvist teada ja lepime kokku koolituse Teile sobival ajal)

Hind: 167eur+ km

INTERVJUU: Kas, kuidas, millal ja kellega?

Kui mainida intervjuud, siis esimene mõte on kindlasti: uute töötajate värbamine. Intervjuueerimise kasutusalasid on muidugi palju rohkem, aga igapäevases elus puutume juhtide või personalitöötajatena kindlasti kokku vajadusega koguda infot ja kogemuslikku tunnetust personali valikuotsuste õigeks ning jätkusuutlikuks tegemiseks.

Pandeemia ajal kadunud kohtumiste kultuur on tagasi ja vaevalt mõni juht võtab meeskonda liikme, keda ta pole näinud ega vastastikku mõtteid vahetanud. Tegelikult pole kanal - silmast silma kohtumine, veebikaamera abil suhtlus, telefonikõne, chat jm - nii otsustav kui vestlus ise. KÜSITLEMISE KUNST on see, mis teeb intervjuust vaieldamatult kõige sisulisema valikumeetodi. Just hästi sõnastatud küsimused õiges järjekorras ja kontekstis aitavad avada inimese juures nii teadmiste ulatuse ja töökogemuse detailsuse kui ka peamised isiksuseomadused ning käitumuslikud eelistused.

Pärast koolitust:

 • teate intervjuu planeerimise põhimõtteid ja kujundate sobiva keskkonna: ajastuse, ruumi, osalejad jms
 • oskate küsimusi koostada ja küsitluses varieerida erinevaid lähenemisnurki
 • oskate vältida tüüpilisemaid vigu nii intervjuu läbiviimisel kui intervjueeritava vastuste tõlgendamisel
 • suudate (ümber) mõtestada oma senist tegevust valikuotsuste langetamisel võrreldes kaasaegsete teaduslike soovituste ja parimate praktikatega.

Jätkutegevus:

Tagasiside koolituselt saadud tööriistade kasutamise kogemusest, küsimused ja vastused.

Eela Velström on 25-aastase töökogemusega mitmekülgne personalijuht, kes on töötanud paljude organisatsioonide juures nii juhtkonna liikme kui konsultandina. Viimastel aastatel on ta tegev Velström Vallner Tohver OÜ /Interim Agentuuri asutaja ja aktiivse partnerina paljudes sihtotsingu, interim-ja konsultatsiooni projektides. Eela on üles ehitanud nii suuri kui eriotstarbelisi värbamissüsteeme ning viinud ise läbi viinud sadu intervjuusid erinevatele positsioonidele.

Koolitusel osalejad saavad soovi korral koolitust laiendada praktilise koostööga ning ette valmistada ja läbi viia näidisintervjuu koos Eelaga vastavalt oma organisatsiooni vajadustele.

DISC –Kuidas isiksusetüübi teadmine enda kasuks tööle panna?

Mis metoodika on DISC? Kuidas seda igapäevaselt enda kasuks tööle panna? Koolituselt leiad vastused paljudele käitumismustrite ja isiksusetüüpidega seotud küsimustele ning hakkad mõistma ka seda, miks ühe kolleegi töölaud on alati…

Koolituse informatsioon

Koolituse pealkiri: DISC –Kuidas isiksusetüübi teadmine enda kasuks tööle panna

Koolitaja: Helle Gern

Maht: 6a/t + 2a/t (jätkutegevus)

Kuupäevad:

 • Tellimuskoolitus (Andke palun oma huvist teada ja lepime kokku koolituse Teile sobival ajal)

Hind: 367eur+ km

Mis metoodika on DISC? Kuidas seda igapäevaselt enda kasuks tööle panna? Koolituselt leiad vastused paljudele käitumismustrite ja isiksustüüpidega seotud küsimustele ning hakkad mõistma ka seda, miks ühe kolleegi töölaud on alati segi või kuidas suhelda ülemusega, kes ei paista kunagi ühtegi sinu mõtet kuulavat. Üks on kindel, pärast seda koolitust hakkad aru saama, mida sind ümbritsevad inimesed tegelikult tahavad sulle öelda, ja märkad rõõmuga, et arusaamatuid sinu ümber jääb üha vähemaks.

Kõik koolitusel osalejad saavad personaalse Profiili Analüüsi (Thomas)

Pärast koolitust:

 • teate, mis iseloomustavad ja kuidas käituvad neli peamist käitumisstiili (Domineeriv, Inspireeriv, Stabiilne ja Kohusetundlik)
 • mõistate, et ei ole olemas “õiget” käitumisstiili, on vaid erinevad käitumisstiilid ja erinevate käitumisstiilidega inimestel, on erinevad suhtlemisstiilid, erinevad tugevused/nõrkused, erinevad motiveerivad/demotiveerivad tegurid, sümpaatiad/antipaatiad, rõõmud/kurbused ja et need erinevused ongi tegelikult need, mis iga koosluse ühtse tervikuna käima panevad;
 • õpite kiiresti ära tundma erinevaid käitumis stiile ning saate lihtsad ja konkreetsed soovitused igale tüübile parimal moel lähenemiseks.

Jätkutegevus:

 • Tagasiside koolituselt saadud tööriistade kasutamise kogemusest, küsimused ja vastused.

Helle Gern omab töökogemust finantssektoris, avalikus halduses ja eraettevõtluses müügijuhi, teenindusjuhi, arendusjuhi, projektijuhi positsioonidel. Helle on juhtimise, meeskonna, mentorluse ja juhendamise teemadel koolitanud Eesti era-ja avaliku halduse ettevõtete töötajaid üle 15aasta. Lisaks on Helle avaldanud kaks mentorluse ja juhendamise alast raamatut. Hellel on ICF Coachingu sertifikaat ning PPA (Personal Profile Analysis), Thomas Int sertifikaat.

Kuidas LinkedIn enda ja oma ettevõtte jaoks tööle panna?

LinkedIn on maailma suurim B2B võrgustik. Hetkel on LinkedInis 830 miljonit isiklikku kontot ja rohkem kui 59 miljonit ettevõtte kontot. Eestis on selles võrgustikus üle 12 000 ettevõtte konto ja 290 000 isiklikku kontot. Enamus Eesti ettevõtteid ei kasuta…

Koolituse informatsioon

Koolituse pealkiri: Kuidas Linkedin enda ja oma ettevõtte jaoks tööle panna

Koolitaja: Indrek Põldvee

Maht: 3h

Kuupäevad:

 • Tellimuskoolitus (Andke palun oma huvist teada ja lepime kokku koolituse Teile sobival ajal)

Hind: 267eur+ km

LinkedIn on maailma suurim B2B võrgustik. Hetkel on LinkedInis 830 miljonit isiklikku kontot ja rohkem kui 59 miljonit ettevõtte kontot. Eestis on selles võrgustikus üle 12 000 ettevõtte konto ja 290 000 isiklikku kontot.

Enamus Eesti ettevõtteid ei kasuta paraku kanali võimalusi ära ega tea, kuidas seda teha. LinkedIn on äärmiselt strateegiline ja väga oluline kommunikatisoonikanal. Koolitusel toome välja 7 sammu, mida on vaja teha ettevõtte konto edukaks töölepanekuks. Käime sammud läbi ja räägime enda kogemustest ja viimase 2,5 aasta õppetundidest nii Eesti kui karahvusvahelistel turgudel. Seletame lahti, miks seda kõike on vaja ja milliseid tulemusi on võimalik saavutada läbi ettevõtte konto.

Pärast koolitust teate:

 • mis on LinkedIn ja miks on seda vaja?
 • kuidas LinkedIni algoritm töötab?
 • isikliku brändi ehitus LinkedInis.
 • kuidas LinkedInis ettevõtte konto tööle panna?
 • kuidas kasutada LinkedIn kui müügi kanalit.
 • kuidas kasutada LinkedIn Sales Navigator tööriista

Indrek Põldvee ehk Mr. LinkedIn on Baltikumi ainsa LinkedInile keskendunud agentuuri B2B Growth asutaja. Viimase 2 aasta jooksul on Indrek koolitanud üle 1500 inimese Euroopas kasutama LinkedIni, toonud kvaliteetseid koostööpartnereid klientidele ja kirjutanud väärtuslikku sisu LinkedIni abil. B2B Growth on teostanud 400+ profiilikorrastust ja neil on kliente rohkem kui 9. erinevas riigis. Viimased 4 aastat on Indrek juhendanud erinevaid startuppe ja ettevõtjaid. Ta asutas ettevõtte Sorry as a Service, mis müüdi edukalt 2019. aasta suvel.

Muudatuste juhtimine

Muudatuste esilekutsumine ning nende eestvedamine on juhi üks peamisi tööülesandeid. Juht ongi tööle kutsutud läbi viima mingit muutust. Muutused toovad kaasa aga emotsioone ning tulemuslik muudatuste juht oskab arvesse võtta nii ratsionaalsust kui ka…

Koolituse informatsioon

Koolituse pealkiri: Muudatuste juhtimine

Koolitaja: Ivar Raav

Maht: 6a/t + 2a/t (jätkutegevus)

Kuupäevad:

 • Tellimuskoolitus (Andke palun oma huvist teada ja lepime kokku koolituse Teile sobival ajal)

Hind: 267eur+ km

Muudatuste esilekutsumine ning nende eestvedamine on juhi üks peamisi tööülesandeid. Juht ongi tööle kutsutud läbi viima mingit muutust. Muutused toovad kaasa aga emotsioone ning tulemuslik muudatuste juht oskab arvesse võtta nii ratsionaalsust kui ka emotsionaalsust. Läbi koolituse tõuseb sinu praktiline oskus eri suhtlussituatsioonides leida kõigile sidusgruppidele väärtust loovad lahendused, jäädes ise seejuures terveks ja nautides muudatuse teekonda kui igapäevast juhtimistegevust. Tegu ei ole tavapärase muudatuste juhtimise mudelite õppimisega, vaid aruteludega sügavamate inimlike emotsioonide teemal, mille arvestamata jätmine mõjutab muudatuste edukust.

Koolituse tulemusena

 • mõistad muudatuse juhtimise 5 komponendi järjekordade olulisust
 • oskad rakendada praktilist mudelit muudatuste juhtimisel
 • mõistad ja toetad inimese sügavat emotsionaalset teekonda muudatuse käigus
 • oskad arvestada kommunikatsioonibarjääridega ja võimumängudega

Jätkutegevus:

Tagasiside koolituselt saadud tööriistade kasutamise kogemusest, küsimused ja vastused.

Ivar Raav on toetanud inimeste arengut rohkem kui 15 aastat. Selle aja jooksul on ta läbiviinud üle 1000 koolituse ning olnud juhiks u 2000-le spetsialistile ja 60-le juhile. Ivar Raavi visioon on olla osaline Eesti kui parima juhtimiskultuuriga riigi arendamisel, kus juhid suudavad luua ja hoida tasakaalu materiaalse, füüsilise ja vaimse vahel. Ta soovib, et iga juht oleks läbi mõelnud, milline on tema juhtimisjalajälg ehk milline tunne jääb inimestele koostööst temaga ning milline on pärand organisatsioonile. Kõik algab juhi enda suhtest iseendaga.

Ivar Raavi MIKS: “Olen õnnelik ja tänulik, et saan anda inimestele võimaluse heita pilku oma tõelisse sügavusse.”

Vaimne tervis ja tööheaolu

Maailma Terviseorganisatsioon kirjeldab vaimset tervist kui heaoluseisundit, milles inimene realiseerib oma võimeid, tuleb toime igapäevase elu pingetega, suudab töötada tulemusrikkalt ning on võimeline andma oma panuse ühiskonna heaks. Seega vaimne tervis on inimese tervise oluline ja…

Koolituse informatsioon

Koolituse pealkiri: Vaimne tervis ja tööheaolu

Koolitaja: Kaire Parve

Maht: 6a/t + 2a/t (jätkutegevus)

Kuupäevad:

 • Tellimuskoolitus (Andke palun oma huvist teada ja lepime kokku koolituse Teile sobival ajal)

Hind: 267eur+ km

Maailma Terviseorganisatsioon kirjeldab vaimset tervist kui heaoluseisundit, milles inimene realiseerib oma võimeid, tuleb toime igapäevase elu pingetega, suudab töötada tulemusrikkalt ning on võimeline andma oma panuse ühiskonna heaks. Seega vaimne tervis on inimese tervise oluline ja lahutamatu osa ning tema kogukonna heaolu ja tõhusa toimimise alus. Antud koolituse käigus käsitletakse peamiselt tööheaolu vaimse tervise kontekstis ja praktilist enesehoidu nii organisatsioonile tervikuna kui eraldi juhtidele ja meeskondadele.

Koolitusel on teemadeks:

 • usaldus juhtimises ja kuidas seda luua?
 • kuidas luua vaimset tervist toetavat organisatsiooni, inimeste kaasamine, inspireerimine?
 • millised on peamised ohutegurid, mis meie organisatsioonis vaimse tervise raskuseid võivad tekitada?
 • kuidas olla enesega rahul ja tugevdada oma vaimset vastupidavust elus ette tulevatele muutustega edukaks toimetulekuks?
 • mis on psühhohügieen ja kuidas töötab positiivne psühholoogia, praktilised näited ja individuaalsed ning grupitööd.

Pärast koolitust:

 • olete läbi mõelnud iseenda vaimse tervise tugevused ja arengukohad ning teadvustanud enda rolli vaimse tervise murede märkamisel, kolleegide toetamisel ning psühholoogilise enesehoiu tagamisel.
 • olete loonud sünergia erinevate vaatenurkade alt lähenemiseks ja iseenda ning kaaslaste mõistmiseks.
 • olete kaardistanud oma peamised psühholoogilised ohutegurid ja koostöös alustanud lihtsate võtetega nende ennetamiseks ja järjekindlaks maandamiseks

Jätkutegevus:

Tagasiside koolituselt saanud tööriistade kasutamise kogemusest, küsimused ja vastused.

Kaire Parve on omandanud kõrgema hariduse TTÜ-s halduskorraldus, AoEC poolt sertifitseeritud Executive Coach. 2020. aasta lõpust taas aktiivselt tegutsemas iseseisvalt oma 2024 asutatud ettevõttes Dualteam OÜ, mis kuulub Tervist Edendavate Tööandjate võrgustikku; ettevõte osutab HR, tööõiguse, tööohutuse ja vaimse tervise teenuseid. Kaire on keskendunud organisatsiooni juhtimise, juhtide arendamise (executive coaching) s.h tööõiguse ning terviseedendamise (vaimne tervis, psühholoogiline esmaaabi, riskianalüüsid) teemadesse. Kaire on arengutreener, vaimse tervise ja personalijuhtimise koolitaja, joogaterapeut ja ujumistreener.

Vaimsest tervisest – lihtsalt!

„Ma enam ei jaksa“ – kindlasti on õnnelikke, kes neid mõtteid elu jooksul mõelnud või öelnud ei ole. Sama kindlasti on neid, kes tööl selle mõtte ja tundega on tihti kokku puutunud. Kõik sõltub inimesest ja tööst, mida ta teeb. Olgu see siis liigne töökoormus, kuhjunud ülesanded, eesseisvad…

Koolituse informatsioon

Koolituse pealkiri: Vaimsest tervisest – lihtsalt!

Koolitaja: Külliki Koppel

Maht: 6a/t + 2a/t (jätkutegevus)

Kuupäevad:

 • Tellimuskoolitus (Andke palun oma huvist teada ja lepime kokku koolituse Teile sobival ajal)

Hind: 267eur+ km

„Ma enam ei jaksa“ - kindlasti on õnnelikke, kes neid mõtteid elu jooksul mõelnud või öelnud ei ole. Sama kindlasti on neid, kes tööl selle mõtte ja tundega on tihti kokku puutunud. Kõik sõltub inimesest ja tööst, mida ta teeb. Olgu see siis liigne töökoormus, kuhjunud ülesanded, eesseisvad tähtajad, ootamatud probleemid, ebareaalsed ootused, töövägivald, laus rumalus, võimatud inimesed, sassi läinud suhted või lausa konfliktid -sellel hetkel, kui neid nii mõtleme, tundub, et lihtsat väljapääsu ei ole.

Miks me siis ei jaksa?

Koolituse käigus vaatleme praktikas enim levinud põhjuseid –miks me ei jaksa ning miks tunneme end lootusetuna. Justkui tunneli otsas enam valgust ei paista. Liigume samm sammult lahenduste poole, mille käigus saame teadlikumaks järgnevas:

 • miks meil jaks lõppeb?
 • millal meil jaks lõppeb?
 • mis vahe on füüsilise ja vaimse jaksamise vahel?
 • mis vahe on pikaajalise ja lühiajalise jaksamise vahel?
 • millised müüdid ja uskumused meid ei toeta?
 • kuidas saame jälle jaksata – jaksamise kiirabi!
 • jätkusuutlik jaksamine –vundament ja vitamiinid!
 • kuidas ennetada mittejaksamist?
 • neuroteaduse kaasamine jaksamisel!
 • mida saan ise enda jaoks teha?

Pärast koolitust

 • teate kuidas jälle jaksata
 • oskate kasutada enesejuhtimise erinevaid võimalusi
 • oskate kasutada tööriistu, mida paindlikult töökeskkonnas rakendada saab

Jätkutegevus:

Tagasiside koolituselt saadud tööriistade kasutamise kogemusest, küsimused ja vastused.  

Külliki Koppel on ennasttoetava mõtteviisi eestvedaja, kellel on pikaajaline kogemus inimeste toetamises, seda nii personalijuhina, juhina, koolitajana, meeskonna Coachina, konsultandina või holistilise terapeudina. Vabatahtlikuna annab ta oma panuse taastava õiguse konfliktivahendajana. Ta oskab näha inimeste vahelisi ja igaühe sisemisi pingeid ning suunata teeni, mille teises otsas paistab lahendus, teekond tuleb aga igal ühel endal käia. Kuidas seda teha, saad õppida koolitusel.

Teenuspõhine juhtimine

Teenuspõhine juhtimine murrab seinad ja loob väärtust, millest on tegelikult ka inimestele kasu, sest see võimaldab disainida organisatsiooni inimeste ootustele vastavaks. Teenusepõhise juhtimise korral seatakse kliendi ja kasutajate vaatenurk ja huvid esikohale. Kui organisatsioo…

Koolituse informatsioon

Koolituse pealkiri: Teenuspõhine juhtimine

Koolitaja: Monika Prits

Maht: 2 päeva (2x6a/t)

Kuupäevad:

 • Tellimuskoolitus (Andke palun oma huvist teada ja lepime kokku koolituse Teile sobival ajal)

Hind: ühe koolituspäeva maksumus on 325eur+ km

Teenuspõhine juhtimine

Teenuspõhine juhtimine murrab seinad ja loob väärtust, millest on tegelikult ka inimestele kasu, sest see võimaldab disainida organisatsiooni inimeste ootustele vastavaks. Teenusepõhise juhtimise korral seatakse kliendi ja kasutajate vaatenurk ja huvid esikohale. Kui organisatsioon on jõudnud arusaamisele, et kliendi ootused ja nendele vastamine on organisatsiooni peamine missioon, siis tasub veenduda, et seda organisatsiooni juhitakse teenusepõhiselt.

Koolitusel käsitletakse teenusepõhise juhtimise teoreetilist raamistikku ning parimaid praktikaid Eestist ning mujalt. Koolituse eesmärk on anda ülevaade teenusepõhise juhtimise põhimõtetest ja peamistest töösuundadest ning õppida eristama teenusepõhist juhtimist muudest juhtimiskorraldusest.

Pärast koolitust:

 • teate, miks on vaja kirjeldada persoonat ja kuidas kirjeldada lühidalt teenuse olulisemad väärtused
 • oskate tulevikukeskkonda kaardistada, eesmärgid, mõõdikud, KPI-d
 • teate, kuidas disainida innovaatilisi lahendusi
 • teate, mis on valideerimine, mis on parimad praktikad ning kuidas prototüüpi luua ning testida
 • oskate hinnata arenduste mõju läbi erinevate vajaduste
 • teate, mis on arendusprotsessi kõige olulisemad otsustuspunktid

Monika on erinevaid tiime, ärivaldkondi ja segmente juhtinud juba pea 20 aastat. 12 aastat on ta töötanud tänaseks Telia nime kandvas kontsernis, kus ta on juhtinud B2C ning B2B ärijuhtimise üksust. Monika juhitud tiimid on arendanud portaale, iseteenindusi, veebilehti, teleteenuseid, nutitelefoni rakendusi, seadmeid ja trükiseid. Lisaks on Monika juhtinud logistika-ja meditsiinisektoris kliendikogemuse üksuseid. Viimastel aastatel on Monika keskendunud kasutajakogemuse tervikahela nõustamisele ja testimisele ning erinevate ettevõtete ja meeskondade coachingule.

Slaidide koostamine ja disainimine. Disaini baasoskused, mida iga slaididega presenteerija peaks valdama.

Korrektselt koostatud ja disainitud slaidid aitavad edastada just seda sõnumit, mida soovid kuulajateni viia. Seeläbi muutub esitlus tervikuna selgemaks, meeldejäävamaks ja vajadusel mõjusamaks. Slaidide…

Koolituse informatsioon

Koolituse pealkiri: Slaidide koostamine ja disainimine. Disaini baasoskused, mida iga slaididega presenteerija peaks valdama

Koolitaja: Rauno Palm

Maht: 4a/t

Kuupäevad:

 • Tellimuskoolitus (Andke palun oma huvist teada ja lepime kokku koolituse Teile sobival ajal)

Hind 169 +km

Korrektselt koostatud ja disainitud slaidid aitavad edastada just seda sõnumit, mida soovid kuulajateni viia. Seeläbi muutub esitlus tervikuna selgemaks, meeldejäävamaks ja vajadusel mõjusamaks. Slaidide korrektne disainimine eeldab spetsiifilist väljaõpet, mida enamik esinejaid kahjuks läbinud ei ole.

Slaidide koostamisel ja disainimisel teeb enamik esinejatest järgmisi vigu:

 • slaidil tuleb visuaalselt tugevalt esile vale sõnum;
 • slaidil tuleb visuaalselt korraga esile hulk erinevaid sõnumeid;
 • slaidil ei tule midagi selgelt esile.

Teisisõnu ei edastata slaididel sõnumit, mida soovitakse tegelikult edastada ja kogu esitlus on seetõttu „nõrgem“. Ideaaljuhul peaks aga edastatav põhisõnum ja slaididel näidatav sõnum kattuma.

Koolitusel „Slaidide koostamine ja disainimine“ õpid kirjeldatud tüüpvigu vältima. Selle tulemusel esitad Sinu jaoks olulise sõnumi (visuaalselt) selgemalt, meeldejäävamalt ja mõjusamalt.

Pärast koolitust:

 • tead, mida silmas pidada slaidide koostamisel ja disainimisel;
 • tead, millistest elementidest (kirjastiilid, fotod, värvid, punktid/jooned/kujundid, ikoonid jne) koosneb slaid;
 • tead, kuidas elemente eesmärgipäraselt kasutada;
 • tead, millised on peamised slaidide disainimise printsiibid;
 • oskad peamisi printsiipe teadlikult kasutada;
 • oskad vältida slaidide koostamise ja disainimise tüüpvigu;
 • tead, kuidas koostada ja disainida slaide nii, edastad just seda sõnumit, mida soovid kuulajateni viiaja et edastatav sõnum on selgem, meeldejäävam ja mõjusam.

Rauno Palm on praktik, kes on avaliku esinemise ja presenteerimise maailmaga süvendatult kokku puutunud. Rauno koolitused hõlmavad eelkõige avaliku esinemise baastõdesid, slaidide koostamist ja disainimist ning mõjuvat esinemist (videotreeningud). Raunol on pikaajaline töökogemus turunduskommunikatsiooni (B2B ja B2C), klienditeeninduse ja müügi valdkonnas. Rauno on ennast koolitanud peamiselt avaliku esinemise, turunduse, müügi, disaini (filminduse, koomiksite, fotograafia, joonistamise, graafilise disaini) ja tekstikirjutamise valdkonnas nii Eestis kui välismaal. Rauno on arvukalt teinud hindamisi erinevat tüüpi kõnedele ja esitlustele.

Arenguvestlused praktikas

Koolituse käigus arutleme läbi, kuidas on arenguvestlus seotud juhtimistegevustega ja kas see seos on pealiskaudne või sügavam. Läheneme arenguvestlusele kui juhi igapäevasele töövahendile. Aruteleme mis on arenguvestluse eesmärgid ja vastastikune kasu organisatsioonile…

Koolituse informatsioon

Koolituse pealkiri: Arenguvestlused praktikas

Koolitaja: Urmo Vallner

Maht: 6a/t

Kuupäevad:

 • Tellimuskoolitus (Andke palun oma huvist teada ja lepime kokku koolituse Teile sobival ajal)

Hind: 267 eur + km

Koolituse käigus arutleme läbi, kuidas on arenguvestlus seotud juhtimistegevustega ja kas see seos on pealiskaudne või sügavam. Läheneme arenguvestlusele kui juhi igapäevasele töövahendile. Aruteleme, mis on arenguvestluse eesmärgid ja vastastikune kasu organisatsioonile, selle juhtidele ja töötajatele. Otsime vastust küsimusele: kas üldse või millistel puhkudel võib arenguvestluse läbiviimine kahjustada organisatsiooni või seal töötavate juhtide ja nende meeskonnaliikmete huvisid? Teeme praktiliselt läbi arenguvestluste läbiviimise erinevad etapid: arenguvestluse ettevalmistamine, läbiviimine ja järeltöö. Arutame läbi arenguvestluse läbiviimise põhitõed ja protsessi ning läbiviimise dokumentatsiooni.

Pärast koolitust:

 • tunnete ennast arenguvestluste läbiviimisel kindlamalt
 • olete läbi mõelnud, miks ja kuidas arenguvestlust läbi viia
 • olete saanud praktilisi tööriistu arenguvestluse läbiviimiseks

Urmo Vallner tunneb juhtimist ja ettevõtlust erinevatest aspektidest. Urmo põhjalikud teadmised juhtimisest ning oskus neid süsteemselt edasi anda teevad temast hinnatud koolitaja ja ärikonsultandi nii siin kui sealpool Eesti piire. Urmo koolitusteemad on spetsialistist juhiks, juhtimise alused, enese ja teiste motiveerimine, meeskonnatöö, Belbini meeskonnarollid, muutuste juhtimine, finantside juhtimine jne. Varasemalt on Urmo tegutsenud tippjuhina Eestis, Venemaal ja Euroopas. Urmo on töötanud jaekaubanduses, kinnisvara, tööstuses ja turvateenuste valdkonnas finantsjuhina ja juhatuse esimehena.

Finantsjuhtimise ABC

Finantsjuhtimise ABC koolituse käigus arutame läbi mis asi on bilanss ja mida ta näitab. Vaatame üle kõik bilansi read ning arutleme mis on nendel ridadel kajastatud. Arutame läbi, mis asi on kasumiaruanne, miks on võimalik kasumiaruannet esitada kahel erineval moel (skeem 1 ja skeem 2)…

Koolituse informatsioon

Koolituse pealkiri: Finantsjuhtimise ABC

Koolitaja: Urmo Vallner

Maht: 8a/t

Kuupäevad:

 • Tellimuskoolitus (Andke palun oma huvist teada ja lepime kokku koolituse Teile sobival ajal)

Hind: 267 eur + km

Finantsjuhtimise ABC koolituse käigus arutame läbi, mis on bilanss ja mida ta näitab. Vaatame üle kõik bilansi read ning arutleme, mis on nendel ridadel kajastatud. Arutame läbi, mis on kasumiaruanne, miks on võimalik kasumiaruannet esitada kahel erineval moel (skeem 1 ja skeem 2) ning mis on nende skeemide erinevused. Otsime vastust küsimusele, miks mõnikord on meil kasum, aga raha napib. Räägime tekke-ja kassapõhise aruandluse erinevusest. Teeme endale selgeks bilansi ja kasumiaruande omavahelise seose. Arutleme läbi käibekapitali olemuse ning leiame, kuidas käibekapitali juhtimise kaudu on meil võimalik suurendada või vähendada ettevõtte kasutuses olevat vaba raha. Arutleme, mis on rahavoogude aruanne ja miks on see aruanne meile vajalik. Arutleme, milliseid eelarveid ettevõtted loovad ja miks on eelarvestamine meile vajalik. Teeme lähemalt tutvust rahavoogude eelarvestamisega. Saame ülevaate suhtarvude olemusest.

Pärast koolitust:

 • olete õppinud aru saama bilansi, kasumiaruande ja rahavoogude aruandekirjete sisust;
 • olete õppinud lugema ja koostama rahavoogude eelarvet;
 • olete saanud ülevaate põhilistest finantsterminitest;
 • julgete ja oskate esitada küsimusi finantsaruannete ja terminite kohta.

Urmo Vallner tunneb juhtimist ja ettevõtlust erinevatest aspektidest. Urmo põhjalikud teadmised juhtimisest ning oskus neid süsteemselt edasi anda teevad temast hinnatud koolitaja ja ärikonsultandi nii siin kui sealpool Eesti piire. Urmo koolitusteemad on spetsialistist juhiks, juhtimise alused, enese ja teiste motiveerimine, meeskonnatöö, Belbini meeskonnarollid, muutuste juhtimine, finantside juhtimine jne. Varasemalt on Urmo tegutsenud tippjuhina Eestis, Venemaal ja Euroopas. Urmo on töötanud jaekaubanduses, kinnisvara, tööstuses ja turvateenuste valdkonnas finantsjuhina ja juhatuse esimehena.

Isiklik kriisikindlus

Isikliku kriisikindluse koolitus, kus saate praktilisi võtteid kriisikindluse treenimiseks ja hoidmiseks. Kas oled kogenud, kuidas järjekordse kriisi lahvatamisel tasakaal kaob ja tundub, et see, mis paistis valgusena tunneli lõpus on hoopis järgmine rong? Praeguse aja moesõnaks on…

Koolituse informatsioon

Koolituse pealkiri: Isiklik kriisikindlus

Koolitaja: Ly Kivikas

Maht: 6a/t + 2a/t (jätkutegevus)

Kuupäevad:

 • Tellimuskoolitus (Andke palun oma huvist teada ja lepime kokku koolituse Teile sobival ajal)

Hind: 267 eur + km

Kas oled kogenud, kuidas järjekordse kriisi lahvatamisel tasakaal kaob ja tundub, et see, mis paistis valgusena tunneli lõpus on hoopis järgmine rong?

Praeguse aja moesõnaks on saanud „kriis“. Kas oled mõelnud kui kriisikindel Sina oled? Kui palju kriisid Sind mõjutavad ja kui valmis oled järgmise kriisi lahvatamisel?

Kriisikindluse tugevdamiseks kutsun Sind praktilisele „Isikliku kriisikindluseloomise“ koolitusele, kus harjutame praktilisi võtteid isikliku kriisikindluse tugevdamiseks ja vaimse paindlikkuse suurendamiseks.

Pärast koolitust:

 • oskad kaardistada enda kriisikindluse hetkeolukorra ja määratleda arengueesmärgi;
 • mõistad, millist rolli mängib isikliku kriisikindluse saavutamisel teadlik suhtlemine enda ja teistega;
 • mõistad, kuidas mõjutavad isiklikud emotsioonid kriisiolukordadega toimetulekut, kuidas emotsioone märgata ja väljendada;
 • tead ja oskad kasutada erinevaid võtteid isikliku kriisikindluse arendamiseks ja tugevdamiseks.

.Jätkutegevus:

Tagasiside koolituselt saadud tööriistade kasutamise kogemusest, küsimused ja vastused.

Ly on töötanud juristina ning personalijuhina. Viimased 10 aastat on ta läbi viinud suhtlemistreeninguid, koolitanud TalTechis üliõpilasnõustajaid, juhendanud enesejuhtimise kursust, viinud läbi suhtlemispsühholoogia loenguid, seminare ja koolitusi ning olnud tegev erinevate hariduslike projektide läbiviimisel. Suhtlemiskoolitajana usub Ly, et head suhtlemisoskused viivad õnnelikuma ja edukama elu ja suheteni ning loovad organisatsioonis oluliselt mõnusama sisekliima, mis omakorda aitab säilitada töötajate (vaimset) tervist ning tagab paremad töötulemused.

Spetsialistist juhiks

Saa heast spetsialistist väga heaks juhiks. Koolitus spetsialistist juhiks on põhjalik juhtimiskoolitus alustavale juhile. Koolituse käigus arutleme, mis on juhi töö ja mis ei ole. Kuidas on võimalik juhi tööd süstematiseerida ja kuidas on arusaamine juhtimisest ja võimu omamises…

Koolituse informatsioon

Koolituse pealkiri: Spetsialistist juhiks

Koolitaja: Urmo Vallner

Maht:2x8a/t + jätkutegevus 2a/t

Kuupäevad:

 • Tellimuskoolitus (Andke palun oma huvist teada ja lepime kokku koolituse Teile sobival ajal.)

Hind: 534eur + km

Saa heast spetsialistist väga heaks juhiks. Koolitus "spetsialistist juhiks" on põhjalik juhtimiskoolitus alustavale juhile. Koolituse käigus arutleme, mis on juhi töö ja mis ei ole? Kuidas on võimalik juhi tööd süstematiseerida ja kuidas on arusaamine juhtimisest ja võimu omamisest ajas muutunud? Räägime läbi peamised juhtimistegevused. Üks juhi oskustest on meeskonnaliikmetele õiges mahus tähelepanu pööramine. Juhid võivad töötajad oma pidevate õpetussõnadega teovõimetuks ja ebakindlaks või juhendamisest kõrvalehoidumisega ebaefektiivseks muuta.       

Mis on mentorlus ja kuidas mentorluse võimalusi juhi rolli sisse elamisel ära kasutada? Arutleme teemal, millised on klassikalised vead, mida teevad nii värsked kui kogenud juhid, võttes vastu uue juhtiva positsiooni. Arutleme, mis on omane hästi püstitatud eesmärgile ja kuidas juhid peaksid eesmärke koos meeskonnaga püstitama. Räägime, miks delegeerimine on tähtis ja kuidas seda teha nii, et ka töötajad õnnelikud oleksid. Üha rohkem räägitakse tänapäeval muudatuste vajalikkusest. Arutleme, miks on juhtidel raske tabada õiget hetke muudatuste elluviimiseks ning otsime abi töötajate motivatsiooni hoidmiseks muudatuste läbiviimise hetkel. Arutleme, mis on peamine, et inimene saaks oma (töö)aega planeerida. Arutleme selle üle, mis on meeskond ja millal tekitab hulk inimesi sünergiat ning kui palju inimesi võiks meeskonda kuuluda. Ühtlustame oma arusaama motivatsiooni olemusest. Tuletame meelde, millised on peamised juhtimistegevused ja arutleme, milliseid vestlusi me nende tegevuste käigus alluvatega peame.

Pärast koolitust:

 • olete teadvustanud juhi rolli olemust
 • mõistate spetsialisti ja juhi tööde erinevust
 • olete saanud tööriistad ning teadmised olla väga hea juht

Urmo Vallner tunneb juhtimist ja ettevõtlust erinevatest aspektidest. Urmo põhjalikud teadmised juhtimisest ning oskus neid süsteemselt edasi anda teevad temast hinnatud koolitaja ja ärikonsultandi nii siin kui sealpool Eesti piire. Urmo koolitusteemad on spetsialistist juhiks, juhtimise alused, enese ja teiste motiveerimine, meeskonnatöö, Belbini meeskonnarollid, muutuste juhtimine, finantside juhtimine jne. Varasemalt on Urmo tegutsenud tippjuhina Eestis, Venemaal ja Euroopas. Urmo on töötanud jaekaubanduses, kinnisvara, tööstuses ja turvateenuste valdkonnas finantsjuhina ja juhatuse esimehena.

Projektijuhtimise ABC

Projektijuhtimise ABC koolituse käigus defineerime, mis on projekti mõiste ja arutleme, mille poolest on projekt eriline ning kuidas erineb protsessist. Määratleme projekti etapid, projektiga seotud isikud ja rühmad ning edutegurid. 

Koolituse informatsioon

Koolituse pealkiri: Projektijuhtimise ABC

Koolitaja: Urmo Vallner

Maht: 8a/t

Kuupäevad:

 • Tellimuskoolitus (Andke palun oma huvist teada ja lepime kokku koolituse Teile sobival ajal)

Hind: 267 eur + km

Projektijuhtimise ABC koolituse käigus defineerime, mis on projekti mõiste ja arutleme, mille poolest on projekt eriline ning kuidas erineb protsessist. Määratleme projekti etapid, projektiga seotud isikud ja rühmad ning edutegurid. Arutleme, milliste parameetrite ümber projekt tasakaalustub. Kuidas üles ehitada projekti organisatsiooni (maatriks jne), millised on meie valikud: nende valikute eelised ja nõrkused. Määratleme, kes on hea projektijuht ning millised on projektijuhi peamised probleemid. Käime läbi projekti etapid. Saame lühikese ülevaate agiilse projektijuhtimise olemusest. Arutleme, kuidas planeeritut ellu viia. Kuidas võrrelda saavutatud eesmärkidega ning millal sisse viia muutusi. Räägime otsade kokku tõmbamisest, töö üleandmisest tellijale, tehtu analüüsist, projekti lõpuga kaasnevate dokumentide vormistamisest ja meeskonnaliikmete ning koostööpartnerite tänamisest.

Pärast koolitust:

 • saate hea ülevaate projektijuhtimise protsessist;
 • olete analüüsinud ja võrrelnud projektijuhtimise teooriat oma igapäevatööga
 • olete õppinud igapäevases töös rakendama treeningu käigus saadud praktilisi näpunäiteid ja tööriistu.

Urmo Vallner tunneb juhtimist ja ettevõtlust erinevatest aspektidest. Urmo põhjalikud teadmised juhtimisest ning oskus neid süsteemselt edasi anda teevad temast hinnatud koolitaja ja ärikonsultandi nii siin kui sealpool Eesti piire. Urmo koolitusteemad on spetsialistist juhiks, juhtimise alused, enese ja teiste motiveerimine, meeskonnatöö, Belbini meeskonnarollid, muutuste juhtimine, finantside juhtimine jne. Varasemalt onUrmo tegutsenud tippjuhina Eestis, Venemaal ja Euroopas. Urmo on töötanud jaekaubanduses, kinnisvara, tööstuses ja turvateenuste valdkonnas finantsjuhina ja juhatuse esimehena.

REGISTREERI KOOLITUSELE

Contact us