Interim juhtimine

Interim juhtimine (interim management) on juhtimise tööriist, mis toob organisatsiooni/ettevõtesse väljastpoolt sisse mobiilse juhi/interim juhi/interimi (interim manager), kes

 • omab kliendile vajalikke oskusi ja kogemusi
 • on kõrgelt kvalifitseeritud
 • saavutab kokkulepitud aja jooksul kindlaksmääratud eesmärgid
 • viib ellu kokkulepitud muudatused

Interim juhtimine hõlmab juhtimisviise nagu ülemineku juhtimine, muudatuste juhtimine, vahejuhtimine ja ajutine juhtimine.

“Otsing sobiva interimi leidmiseks on märgatavalt kiirem ja paindlikum kui sihtotsingu protsess.”

 

MILLAL TEKIB VAJADUS INTERIM JUHI JÄRELE?

 • JUHI ASENDUS. Juhi ootamatu lahkumine organisatsioonist. Juhi ajutine asendamine teatud perioodil (nt lapsehoolduspuhkus, haigus, sõjavägi jne).
 • KASV. Organisatsiooni kiire kasv, laienemine kodu- või välisturul.
 • UUED PROJEKTID. Suurte projektide käivitamine ja juhtimine.
 • IDEEDE PUUDUS. Erinevad olukorrad, kui organisatsioonis vanamoodi enam ei saa ja uutmoodi ise ei oska.
 • INNOVATSIOON & ARENDUS. Strateegiate, plaanide süsteemide ja protsesside loomine ning juurutamine.
 • SUURED MUUTUSED. Ühinemised, ülevõtmised ja uued omandisuhted.

MIKS PALGATA INTERIM JUHT?

 • Tööturg on väike, kõrgelt kvalifitseeritud tööjõudu vähe ja inimeste töötamise harjumused on muutunud.
 • Parim ekspertiis oma valdkonnas.
 • Pikaajaline juhtimiskogemus ja suurepärased eelnevad töötulemused.
 • Töötab välja lahenduse ja reaalselt vastutab tulemuse elluviimise eest kindla perioodi jooksul.
 • Hindab objektiivselt eesmärgi saavutamiseks vajalikke tegevusi ja annab jooksvalt tagasisidet
 • Ettevõte hoiab kokku püsikulusid, sest mobiilne juht teeb tööd eesmärgipäraselt, tulemuslikult ja kindla perioodi jooksul.
 • Töö tulemus kajastub üldjuhul kasumis.
 • Suurem paindlikkus – mobiilse juhi saab palgata täpselt vajaduspõhiselt.

Interim juhi palkamise perioodi pikkus sõltub Sinu ettevõtte püstitatud eesmärkidest ja töömahust, ulatudes paarist nädalast kuni 1,5 aastani. Suurbritannia statistika kohaselt on keskmine interim juhi missiooni kestus 8-9 kuud.

Interim juhti iseloomustavad:

 • Kiirus: mobiilne juht saab ametisse tulla lühikese etteteatamisega ja tema kohalolek on ajaliselt väga paindlik.
 • Kogemus: interim juhid on olnud aastaid firmades juhtivatel positsioonidel, olles hästi koolitatud ja treenitud.
 • Sõltumatus ja objektiivsus: interim juhid ei ole seotud organisatsiooni ajaloo, asutajate ja traditsioonidega. Nad vaatavad Sinu organisatsiooni värske pilguga ja keskenduvad selle kõige elujõulisemale osale.
 • Tulemustele orienteeritus, vastutus ja pühendumus: interim juhid vastutavad oma töö tulemuste saavutamise eest. Sellest sõltub nende tasu ja head soovitused tulevikuks.

Interim juht versus konsultant

Konsultant annab ettevõttele nõu pakkudes oma kompetentsidest lähtuvalt välja parima lahenduse. Seejärel konsultant lahkub. Interim juht pakub välja lahenduse, viib selle koos organisatsiooni meeskonnaga ellu ja võtab vastutuse kokkulepitud töö eest. Juhtimiskonsultandi töö käib mobiilse juhi teenuse sisse, küll aga ei käi konsultandi töö sisse reeglina mobiilse juhi töö.

TÖÖ ETAPID

Kuidas õnnestunud koostöö toimib?

Projekti läbiviimise eelduseks on kokkulepe kliendiga, et muutuste juhtimiseks on vaja organisatsiooni tuua mobiilne juht.

Sobiva interim juhi leiame meie partnerite seast või koostöövõrgustikust, kuhu kuuluvad oma ala tipptegijad erinevatest valdkondadest: tegev-, finants-, turundus-, müügi-, logistika-, IT-, toote-, ostu- ja personalijuhid ning oma ala tugevad spetsialistid. Juhi leidmine toimub kiirelt.

Leiame Sinu ettevõttesse interim juhi, kes

 • on asjakohaste oskuste ja praktiliste kogemustega
 • asub korraldama ettevõtte tööd, et saavutada planeeritud äriline eesmärk.

MIKS VVT?


KIIRE OTSING

Pakume turul ainsana muudatuste juhtimise teenust, mille käigus leiame ja kaasame teie ettevõttesse vajaliku kogemuspagasiga interim juhi.

RESTART

Aitame üles ehitada uue hingamisega, tugevama ja targema organisatsiooni.

RAHULIK UNI

Hindame ettevõtte toimimist ja pakume teile kindlustunnet, et kord on majas ja tulemused vastavad ootustele.

SELGE SIHT

Koostöös meeskonnaga värskendame visiooni, aitame täpsustada ja igapäevase tööga sidustada ettevõtte pikaajalisi strateegilisi ning lühiajalisi eesmärke.

SILMADE SÄRA

Hindame juhtide ja tiimi võimekust seada väärikaid eesmärke ja neid täita. Täpsustame rollijaotusi ja aitame tagada, et kõik osapooled oleks motiveeritud.

PEEGEL

Nõustame ja toetame juhti tema tulevastes või juba langetatud otsustes.

TARK KULU

Hindame ettevõtte püsikulude ja investeeringute asjakohasust ja efektiivsust. Aitame kindlustada, et eelnevad toetaks ettevõtte eesmärke, mitte ei halvaks neid.

VÄHEM JUTTU

Hindame juhtimisotsuste tegemiseks vajaliku informatsiooni adekvaatsust. Kaardistame ja optimeerime tööprotsessid, vastutusalad ning suhtlusahelad.

TOIMIV PLAAN

Lahkame ettevõtte finantsseisu, kaardistame riske ja toome välja kitsaskohti. Oleme abiks äriplaani koostamisel ja elluviimisel ning rahastuse leidmisel.

TEEME ÄRA

Asendame juhte ajutiselt ja leiame uusi tippspetsialiste pikemateks perioodideks. Kui seda on vaja, lööme kaasa ka nõukogu töös..

KOGEMUSED JA SOOVITUSED

Kliendid meist

"Suur tänu teile! Oli tore teist lähemalt kuulda. Ehitate täiesti erinevat lähenemist üles ja mulle see väga meeldib. See on selgelt kliendikeskne ja eesmärgiks on lahendada tema probleem. "

Marge Raun
"Interim kohvihommiku tagasiside: Väga meeldisid teemade valik ja ettekanded. Kuna mul oli võimalus osaleda juba teisel kohvihommikul, siis võin kinnitada – midagi juhuslikku interimihommikutes ei ole, sai jälle palju positiivset energiat ja asjalikku infot. Kahjuks pidin järgmisele kohtumisele kohe tormama, aga olen kindel, et muidu oleks kontaktivõrgustikku saanud laiendada. "

Helena Randoja
"Mobiilse juhtimise suurim väärtus minu jaoks on võimalus kiiremini jõuda soovitud tulemusteni. Võimaldab vahele jätta oma vigadest õppimise perioodi, saame tugineda suurele kogemustepagasile ning see annab täiendava kvaliteedi ja kindluse otsuste tegemisel. "

Kaire Lukkanen-Jaas, Eesti Killustiku tegevjuht
"Ettevõtte asutajal ei ole kõigis valdkondades kompetentsi. Seega on ka omanikul aeg-ajalt vaja kedagi, kes peegeldab tagasi, täiendab ja toob ettevõttesse värsket vaadet. Krimelte palkas VVTst interim tegevjuhi, kes oma kõrgetasemelise kogemuse ja isikuomaduste poolest sobis ning vastutab ettevõtte igapäevase juhtimise eest. Julgustan ka teisi ettevõtjaid mobiilse juhi palkamist kaaluma."

Jaan Puusaag, Krimelte omanik ja nõukogu esimees
"Seoses ettevõttes toimunud arendustega ei jõudnud personal enam oma töödega valmis ja minu ajaressurss ei võimaldanud kõigega tegeleda. Sellest tulenevalt vajas ettevõte uut juhtimiskorraldust ja -struktuuri, mida me praegu tempokalt ja edukalt koos interim tegevjuhi ja VVT-ga ellu viime."

Erkki Hansen, Welding Groupi omanik
"VVT on Velveti jaoks nagu spordivõistkonna peatreener, kes oma kogemuse ja tarkusega aitab kaasa üheskoos püstitatud eesmärkide saavutamisele. VVT innustab ja julgustab alati tegema rohkem ja paremini ning annab nõu kuidas seda teha ennast vigastamata."

Pärtel Vurma, Velveti tegevjuht
"Tundsime, et seisame paigal ja muutuvates turutingimustes ei saa edumeelne ettevõte seda endale lubada. VVT on olnud suureks abiks, toeks ja nõuandjaks uute plaanide väljatöötamisel ja elluviimisel. Uni on rahulikum, teades et meile on abiks professionaalid, kes aitavad kaasa mõelda ja muuta meie organisatsioon uue näo ning sisuga edukaks ja tugevaks ettevõtteks."

Margus Lever, Event Centeri tegevjuht

Meie kliendid

 1. Eesti Killustik
 2. krimelte-logo
 3. Tallink_logo
 4. Trinidad Wiseman logo
 5. Glamox_web-bw
 6. Laomaailm logo
 1. olympic-group-logo
 2. tk1-logo-veeb
 3. Diapol
 4. woodfort_logo
 5. eolane
 6. Framm-logo-black
 1. harjukek-logo-uus pdf-bw
 2. Kapitel-bw
 3. velvet-logos
 4. EPK-logo-veeb
 5. MYJAR
 6. puukeskus
 1. logo-event-center
 2. aesti-logo-web
 3. logo-ecofarm
 4. logo-asematic
 5. logoeans
 6. logo-uptime
 1. logo-eestigaas
 2. mkm-logo1
 3. skinest-rail-logo
 4. logo-estonian-experience
 5. opoint-media-logo
 6. glavmag-logo
 1. Berry Bramlage_RGB_Email
 2. DHL_logo_cmyk_C1024_1

Kontakt

Contact us