Reinpaul tegevjuht

Eesti kapitalile põhinev puidutööstuse ettevõtte Reinpaul OÜ otsib oma meeskonda ambitsioonikat ja heade liidriomadustega

TEGEVJUHTI,

kelle ülesandeks on ettevõtte igapäevase tegevuse tulemuslik juhtimine, finantsplaneerimine, müügiaruandlus ja kliendisuhete arendamine, meeskonna komplekteerimine ja operatiivne juhtimine.

Kandideerimiseks palun saada oma eestikeelne CV Regina Valge‘le meiliaadressil regina@vvt.ee hiljemalt 27. augustiks või küsi täiendavat informatsiooni telefonil +372 516 4162.

Rohkem infot interim töövõimalustest

Interim Agentuuri andmebaasis on professionaalsed ja kogemustega oma valdkonna

TIPPSPETSIALISTID JA JUHID,

kes saavad lühikese etteteatamise ajaga alustada tööd kliendi ettevõttes.  Me kaasame juhte väga erinevast valdkonnast ja alati ettevõtte konkreetsest vajadusest lähtuvalt.

Juhul kui sa soovid rohkem informatsiooni interim töövõimaluste kohta ja tunned, et ka sina võiksid sobida, siis palun edasta oma CV koos lühikese kaaskirjaga Terje Pällo’le meiliaadressil terje@vvt.ee või helista telefonil +372 511 9593.