Endoveri projekteerimisettevõtte juht

Endover, Eesti üks suurimaid ja edukamaid kinnisvaraarendajaid otsib oma meeskonda kogemustega

PROJEKTEERIMISETTEVÕTTE TEGEVJUHTI,

kelle peamisteks tööülesanneteks on tulemuslikult ja efektiivselt juhtida projekteerijate tööd ning meeskonda, tagada projektide kvaliteetne ja tähtajaline valmimine optimaalsete ressurssidega, olla osaline projektide insenertehniliste lahenduste väljatöötamisel, suhelda koostööpartneritega, tagada projekteerimise üksuse ja alltöövõtjate kvaliteetne töö ning olla aktiivne osaline ettevõtte arendustöödes.

Kandideerimiseks palun edasta oma eestikeelne CV ja kandideerimissoov hiljemalt 22. juuniks meiliaadressile kristi@vvt.ee. Täiendavat informatsiooni jagab Kristi Õng telefonil +372 507 1241.

Endoveri ehituse projektidirektor

Endover, Eesti üks suurimaid ja edukamaid kinnisvaraarendajaid otsib oma meeskonda kogemustega

EHITUSE PROJEKTIDIREKTORIT,

kes on ehitusdivisjoni võtmetöötaja ja kellel on võimaluse panustada mastaapsetesse, Baltikumis ainulaadsetesse projektidesse ning anda oma panus linnaruumi kujundamisse.  Ametikoha peamiseks tööülesandeks on ehitusprojekti ja -meeskonna juhtimine, sh vastutades nii planeerimise, eelarve, ajakava kui kvaliteedi eest. Projektidirektor teeb koostööd alltöövõtjatega ja erinevate ettevõttesiseste osakondadega ning suhtleb klientidega.

Kandideerimiseks palun edasta oma eestikeelne CV ja kandideerimissoov hiljemalt 22. juuniks meiliaadressile kristi@vvt.ee. Täiendavat informatsiooni jagab Kristi Õng telefonil +372 507 1241.

Endoveri turundusosakonna juht

Endover, Eesti üks suurimaid ja edukamaid kinnisvaraarendajaid, kes on turul tegutsenud üle 20 aasta otsib oma meeskonda kogemustega

TURUNDUSOSAKONNA JUHTI,

kellele vastutada on ettevõtte ärieesmärkide saavutamist toetava tulemusliku ja efektiivse turundustegevuse juhtimine. Tema tööülesannete hulka kuuluvad turundusstrateegia loomine ja teostamine, turundustegevuste fookuse ja tulemuste tagamine ning kuueliikmelise osakonna juhtimine.

Kandideerimiseks palun edasta oma eestikeelne elulookirjeldus ja kandideerimissoov meiliaadressil evelin@vvt.ee hiljemalt 15. juuniks. Täiendavat informatsiooni jagab Evelin Tatter telefonil +372 511 2062.

Eolane business controller

Eolane Tallinn international team is looking for a passionate hands-on professional to fulfill the position of

BUSINESS CONTROLLER

who oversees the business and financial operations of an institution and shares responsibility for the organization’s economic and financial performance. This positions performs financial analysis, develops financial planning processes, manage revenue and related expense reporting  ensuring control, accuracy, predictability and timely delivery of results, comparative analysis and commentary to decision makers.

To apply for this position please send your resume with a short motivation letter in English latest by the 15th of June 2018 to kristi@vvt.ee. Additional information can be received from  Kristi Õng at +372 507 1241.

Advokaadibüroo Sorainen täiendab finantsõiguse teami

Advokaadibüroo Sorainen on otsimas oma panganduse, kapitaliturgude ja finantsõiguse töörühma

ADVOKAAT / JURISTI,

kelle peamiseks tööülesandeks on olla vastutav advokaat rahvusvaheliste ja kohalike tehingute tulemuslikul nõustamisel, viia ellu kliendisuhtlust ja uute klientide leidmist.

Kandideerimiseks palun edasta oma CV ja motivatsioonikiri hiljemalt 31. maiks 2018  meiliaadressile regina@vvt.ee. Täiendavat informatsiooni tööpakkumise kohta jagab Regina Valge meiliaadressil regina@vvt.ee või telefonil +372 516 4162‬.

Rohkem infot interim töövõimalustest

Interim Agentuuri andmebaasis on professionaalsed ja kogemustega oma valdkonna

TIPPSPETSIALISTID JA JUHID,

kes saavad lühikese etteteatamise ajaga alustada tööd kliendi ettevõttes.  Me kaasame juhte väga erinevast valdkonnast ja alati ettevõtte konkreetsest vajadusest lähtuvalt.

Juhul kui sa soovid rohkem informatsiooni interim töövõimaluste kohta ja tunned, et ka sina võiksid sobida, siis palun edasta oma CV koos lühikese kaaskirjaga Terje Pällo’le meiliaadressil terje@vvt.ee või helista telefonil +372 511 9593.

Advokaadibüroo Sorainen täiendab CMA teami

Advokaadibüroo Sorainen on otsimas oma äriõiguse, ühinemiste ja ülevõtmiste töörühma

ADVOKAAT / JURISTI,

kelle peamiseks tööülesandeks on olla vastutav advokaat rahvusvaheliste ja kohalike tehingute tulemuslikul nõustamisel, viia ellu kliendisuhtlust ja uute klientide leidmist.

Kandideerimiseks palun edasta oma CV ja motivatsioonikiri hiljemalt 31. maiks 2018  meiliaadressile regina@vvt.ee. Täiendavat informatsiooni tööpakkumise kohta jagab Interim Agentuuri konsultant Regina Valge meiliaadressil regina@vvt.ee või telefonil +372 516 4162.