Reinpaul tegevjuht

Eesti kapitalile põhinev puidutööstuse ettevõtte Reinpaul OÜ otsib oma meeskonda ambitsioonikat ja heade liidriomadustega

TEGEVJUHTI,

kelle ülesandeks on ettevõtte igapäevase tegevuse tulemuslik juhtimine, finantsplaneerimine, müügiaruandlus ja kliendisuhete arendamine, meeskonna komplekteerimine ja operatiivne juhtimine.

Kandideerimiseks palun saada oma eestikeelne CV Regina Valge‘le meiliaadressil regina@vvt.ee hiljemalt 14. septembriks või küsi täiendavat informatsiooni telefonil +372 516 4162.

Eolane maintenance manager

Eolane Tallinn international team is looking for a passionate hands-on professional to fulfill the position of

MAINTENANCE MANAGER,

whose task is to lead and maintain Technical Support Team resources and competencies at the level sufficient to assure external (customers) and internal (Eolane Tallinn Management Team) requirements.

To apply for this position please send your resume with a short motivation letter in English latest by the 14th of September 2018 to kristi@vvt.ee.

Rohkem infot interim töövõimalustest

Interim Agentuuri andmebaasis on professionaalsed ja kogemustega oma valdkonna

TIPPSPETSIALISTID JA JUHID,

kes saavad lühikese etteteatamise ajaga alustada tööd kliendi ettevõttes.  Me kaasame juhte väga erinevast valdkonnast ja alati ettevõtte konkreetsest vajadusest lähtuvalt.

Juhul kui sa soovid rohkem informatsiooni interim töövõimaluste kohta ja tunned, et ka sina võiksid sobida, siis palun edasta oma CV koos lühikese kaaskirjaga Terje Pällo’le meiliaadressil terje@vvt.ee või helista telefonil +372 511 9593.