Koolitused

Interim Akadeemia meeskond on olnud usaldusväärseks koostööpartneriks erinevate organisatsioonide töötajate arendus- ja koolitustegevustes, mille tulemusel on viidud ellu olulised ja vajalikud muudatused.

Kliendid Meist

Kui sul on viis ägedat meeskonnajuhti, kõik nad tahavad koos otsida oma arengu Spunki* (vt Pipi otsib Spunki), mida sa teed? Sa koondad tiimijuhtide mõtted, teed mitu ringi ajurünnakut, et paika panna, mida tegelikult tahame, mis võiks selle tulemusena muutuda ning saadad laiali kutse, et keegi tuleks ja pakuks just sinu unikaalsele tiimile võimalust paremaks arenguhüppeks ja koostööks.

VVT poolt pakutud koolituse kutse oli olemuselt nii uuenduslik ja värske, et sellest ei saanud keelduda.

Kõik koolituse päevad, mil juhid otsisid ennast juhina, leidsid nad teiselpool võimaluse saada teadlikumaks, efektiivsemaks, kaasavamaks ja eest-vedavamaks juhiks just meie pöörases maailmas.

Kui pärast koolitust on tunne, et nüüd saab ainult uusi ja uusi kõrgusi võtma hakata, ning neid kõrgusi võtta tahad selle erilise juhtide tiimiga, siis koolituse eesmärk on täidetud!

Erilised tänud koolitajale Birgit Kermes´ ele, ta muutis juhtide strateegiilise arenguväljakutse nii põnevaks ja reaalseks!

Evelyn Kaasik/ Sotsiaalkindlustusamet

MEIE TEENUSED

INTERIM JUHTIMINE

Interim juhtimine ehk mobiilne juhtimine on juhtimise tööriist, kus kliendile vajalike oskuste ja kogemustega kõrgelt kvalifitseeritud interim juht väljastpoolt organisatsiooni tuleb ettevõtesse ning viib ellu kokkulepitud muudatused ja saavutab eesmärgid kindlaksmääratud ajaperioodi jooksul.

EKSPRESSOTSING

Ekspressotsing on sobiv lahendus operatiivsete värbamisprojektide teostamiseks olukorras, mil ettevõttel on oluline leida inimene meeskonda kiiresti. Tegemata järeleandmisi otsingu kvaliteedis, leiame teie meeskonda inimese, kas püsivalt või tähtajaliselt.

SIHTOTSING

Sihtotsing (executive search; headhunting) on juhi ja spetsialisti põhjalik ja aktiivne otsinguprotsess. Protsessi tulemusena leiame valdkonna parimad tegijad, kelle oskused ja kogemused vastavad Sinu ettevõtte ametikoha nõudmistele.

KOOLITUSED

VVT koolitustiim viib Sinu organisatsiooni ja meeskonna uuele arengutasemele Sinu jaoks vajalikus valdkonnas: juhtimisalased koolitused, personalialased koolitused, kommunikatsioon, tootmine ja müük. Paneme koos kokku Sinu organisatsiooni eesmärkidele ja vajadustele vastava koolitussündmuse.

TÖÖ INTERIMINA

Mobiilne juht ehk interim juht on kõrgelt kvalifitseeritud, töö- ja/või ettevõtluskogemusega professionaal, kes on teinud edukat karjääri ning kellel on soov pidevalt oma pädevust kasvatada ja edasi arendada. Mobiilsel juhil on valmisolek asuda tööle kliendi organisatsiooni lühikese etteteatamisajaga.

RAHASTUS

Oleme sulle rahastuse hankimisel toeks algusest lõpuni alustades rahastusvajaduse ja toetusprogrammi väljaselgitamisest, taotlemisest, kuni projekti elluviimise ja selle aruandluse koostamiseni välja.

VIIMASED POSTITUSED

Tööjõuturu olukord sunnib ettevõtteid juhte rentima

Vestleme disainiagentuuri Velvet ühe omaniku ja tegevjuhi Pärtel Vurmaga interimjuhtide väärtustest. Velvetil on VVT interimjuhtidega kogemusi juba 2014. aastast. “Ühel koosviibimisel, kus osales Eela Velström, rääkisin Velveti väljakutsetest, mis sel hetkel olid olnud või tekkinud,” meenutab Pärtel Vurma. “Ja Eela mulle selle mõtte pähe pani, et kuule, aga meil on selline teenus tekkimas – äkki prooviks.…

Regita Kumel

Viis viga tippjuhi otsinguil

Öeldakse, et tippjuht ei otsi tööd, kuid sageli on ettevõtetel siiski tarvis palgata uus tippjuht. Vestleme kahe personaliguru – Eela Velströmi ja Terje Pälloga vigadest, mida tippjuhtide valimisel kiputakse tegema. „Tänapäeval on tegemist meeskondliku juhtimisega ning tippjuhi mõiste on tänu sellele väga lai,” selgitab Eela Velström, „selle määratluse alla võiksid käia kõik ettevõtte võtmeisikud ja tippspetsialistid.” Tippjuhid leitakse…

Regita Kumel

Kontakt

Contact us