Koolitused

Uute teadmiste õppimine, praktiseerimine ja isiklik areng on töö oluline osa. Õnneks saab uusi teadmisi omandada mitmel moel.

 • Uudsel viisil: kaasates oma organisatsiooni interim juhi või innustades oma töötajaid omandama kogemusi interim juhina. Saadud praktilisi kogemusi saad jagada organisatsiooni sees ja tõsta nii meeskonna kompetentsi.
 • Traditsioonilisel viisil: õppides läbi praktiliste koolituste ja kaasates kõrgelt soovitatud esinejaid, kes oskavad teadmisi hästi edasi anda ja inimesi kaasata.
  See on sinu organisatsiooni jaoks loogilisem tee?

VVT koolitajad ja lai interim võrgustik on Sulle abiks sobiva koolituse kokkupanemisel ja läbiviimisel.

MEIE KOOLITUSVALDKONNAD

“VVT koolitustiim viib Sinu organisatsiooni ja meeskonna uuele arengutasemele Sinu jaoks vajalikus valdkonnas.”

 

Juhtimisalased koolitused

 • Eesmärgistamine
 • Eestvedamine ja liidriteooriad
 • Finantsjuhtimise alused
 • Iseenda ja meeskonna motiveerimine
 • Juhtide ja töötajate tagasisidestamine
 • Juhtimise ABC ehk spetsialistist juhiks
 • Meeskonnatöö edu alused & Belbini meeskonnarollid
 • Mentorluse ja kootsingu (coaching) baaskoolitus
 • Motivatsioon
 • Muudatuste juhtimine
 • Organisatsiooni struktuur ja disain
 • Organisatsiooni väärtused ja kultuur
 • Otsustamine
 • Projektijuhtimine
 • Strateegiline juhtimine. Strateegia olemus, loomine ja elluviimine
 • Tulemuslik enesejuhtimine ajas
 • Tulemuslik koosolekute juhtimine ja läbiviimine
 • Äriprotsesside disain

Personalialased koolitused

 • Arenguvestluste süsteemi loomine, vestluste planeerimine ja läbiviimine
 • Innovatiivsete uute tööviiside kaasamine
 • Kollektiivsed töösuhted organisatsioonis
 • Kompetentsimudeli koostamine ja kompetentsisüsteemi loomine
 • Motiveeriv ja tulemuslik intervjueerimine
 • Personalitöö tulemuslikkuse mõõtmine
 • Raskete kõneluste pidamine
 • Suhtlemisoskused ja nende arendamine
 • Tulemusliku värbamissüsteemi ülesehitamine
 • Tööstress, vaimne tervis ja läbipõlemine
 • Töötasusüsteemide uuendamine

Kommunikatsioonialase koolitused

 • Edukad läbirääkimised
 • Tulemuslik kommunikatsioon

Tootmisvaldkonna koolitused

 • Tootmisjuhtimine ja tootmise juhtimise tõhustamine

Müügivaldkonna koolitused

 

MIKS VVT?


Kogenud praktikud

Töötame igapäevaselt eri tüüpi organisatsioonides ja meeskondadega ning teeme koostööd oma valdkonna tipp-tegijatega. Oleme kursis väljakutsetega, millega organisatsioonid silmitsi seisavad ja teame, kuidas neid lahendada.

Mitmekülgne kogemustepagas

Meil on pikaajaline kogemus juhina, koolitajana ja interim juhina, viies ellu muutusi ning koolitades ja inspireerides meeskondi nii avaliku kui ka erasektori organisatsioonides.

Vilunud koolitajad

Oleme koolitanud erinevas suuruses meeskondi suurtel ja väikestel lavadel. Kasutame kaasaegseid koolitusmeetodeid ja koolitame eri viisidel vastavalt Sinu organisatsiooni vajadustele.

Head esinejad

Oskame oma teadmisi selgelt, süsteemselt ja inspireerivalt edasi anda, kasutades koolituse läbiviimisel erinevaid tehnikaid ja tööriistu.

Avatud suhtlus

Koostöös Sinuga aitame välja selgitada koolitusvajaduse ja eesmärgi ning seome need ära Sinu organisatsiooni tegelike eesmärkidega. Oleme pühendunud tulemuslikkusele ja meie püsiklientide rahulolule.

Lai võrgustik

Koolitame ise ning vajadusel kaasame kogenud juhte ja spetsialiste enda interim võrgustikust.

Paneme koos kokku Sinu organisatsiooni eesmärkidele ja vajadustele vastava koolitussündmuse.

Soovid VVT koolitustest rohkem teada? Küsi julgelt lisainfot!

Contact

Contact us