Kolmas osa: Kuidas luua ettevõttes hea tööõhkkond? Tugistruktuur ja suhtumine.

Igas ettevõttes on vaja pöörata tähelepanu töötajate toetamisele ehk ettevõtte sisemisele teenindamisele. Tuleb tagada piisav teave, töövahendid, koolitus, karjäärivõimalused ja palju muud inimestele, kes sõna otseses mõttes teenivad kasumit, toodavad kaupu või teenindavad kliente.

Töötaja peab teadma ja tunnetama, et tema eest hoolitsetakse ja teda ei jäeta keerulises olukorras üksi. Hea õhkkonna loomisel on hädavajalik, et ettevõttes on inimesed, kes vastutavad personaliga tehtava töö eest. Personalijuhtide ja -spetsialistide igapäevasest tööst sõltub suurel määral ettevõtte töömeeleolu.

Kui mõned juhid mingil põhjusel jätavad teises osas kirjeldatud töö (Eesmärke selgitada, kaasata töötajad sihtide seadmisesse ja nende täitmisesse, koolitada ja õpetada, motiveerida ja kiita – seda kõike on vaja teha pidevalt ja iga päev.) unarusse, peavad just personalivaldkonna spetsid tagama järjepidevuse ettevõtte tööõhkkonna hoidmisel.

Töötajate valik, koolitamise põhimõtted ja korraldamine, tunnustamine ja toetamine, palga ja lisatasude maksmise alused, karjäärialane nõustamine ning palju muud on töö, mis hoiab koos kollektiive ja toetab töötajaid nende põhitöös.
Seega – lisaks juhtidele, kes on liidrid, tasub investeerida personalitöötajaisse, kes suudavad leida sobivad ja andekad inimesed, ning hoida nad õnnelikuna just sinu meeskonnas.

Sujuva koostöö aluseks on kahepoolne usaldus ja respekt. Väärtusta oma inimesi. Paku head töökeskkonda ja arenguvõimalusi, kaasa nende tööd puudutavatesse otsustesse, anna paras kogus vastutust, küsi arvamust. Hinda ausust, initsiatiivi, loovaid lahendusi. Ole oma tagasisides ja käitumises õiglane, inimlik. Inimesed on erinevad – pane tähele, mis just seda inimest motiveerib.

Ja – … kõik muutused ning arengud saavad (või ei saa) alguse juhist, juhtidest. Tee minu sõnade, mitte minu tegude järgi, kõlab, aga ei toimi hästi. Hommikul hea tujuga tööle tuleva juhi tiimis on sageli hommikul hea tujuga tööle tulevad inimesed. Sõbralikkus, abivalmidus, naer on meeskonda ühendavad ja nakkavad.

Lõpetuseks – ettevõttes hea ja töise meeleolu loomine ei olegi nii keeruline. Seadke selged eesmärgid, jaotage rollid, motiveerige tegijaid, hoolitsege nende eest ja ostke suurem rahakott!
Hea õhkkonna ettevõttes saavutame siis, kui ettevõtte lugu hakkab olema osa iga selle töötaja isiklikust loost. Töö lihtsalt sobib tema jutustusse hästi!

Muuseas, ka klient saab teie ettevõttes valitsevast tervest mikrokliimast täiesti üheselt aru… teie toode ja teenus on lihtsalt niivõrd head!

Jaga: