Miks kaasata interim juhti?

Põhjused miks kaasata interim juhti

  • Tööturg on väike, kõrgelt kvalifitseeritud tööjõudu vähe ja inimeste töötamise harjumused on muutunud.
  • Parim ekspertiis oma valdkonnas.
  • Pikaajaline juhtimiskogemus ja suurepärased eelnevad töötulemused.
  • Töötab välja lahenduse ja reaalselt vastutab tulemuse elluviimise eest kindla perioodi jooksul.
  • Hindab objektiivselt eesmärgi saavutamiseks vajalikke tegevusi ja annab jooksvalt tagasisidet
  • Ettevõte hoiab kokku püsikulusid, sest mobiilne juht teeb tööd eesmärgipäraselt, tulemuslikult ja kindla perioodi jooksul.
  • Töö tulemus kajastub üldjuhul kasumis.
  • Suurem paindlikkus – mobiilse juhi saab palgata täpselt vajaduspõhiselt.
Jaga: