case study 2

Case study #2: Strateegilised sammud kodu uksest väljumiseks

Eesti disainiagentuuri eesmärgiks oli liikuda rahvusvahelisele turule, leida uusi kliente ja täiendavad müügiväljundid. Milline oli kiireim tee?

Lahendus: Ettevõte palkas endale valdkonnas tugeva ja kogemustega interim ekspordijuhi.

Tulemus: Projekti käigus korrastas interim juht ettevõtte teenused rahvusvahelisele turule sisenemiseks, valmistas ette järjepideva müügitegevuse rahvusvahelisel suunal ja viis eelneva ellu. Tänaseks on ettevõtte müük väljaspool Eestit märkimisväärselt aktiveerunud ning ettevõtte teenused on joondatud vastavalt uutele vajadustele ja võimalustele.

Jaga: