Interim agentuur – kellele ja milleks?

Kolm aastat tagasi alustas OÜ Velström Vallner Tohver tegevust mobiilse juhtkonna teenuse pakkumisega. VVT asutajaliikmete teadmised, kogemus ja oskused juhtimisülesannete lahendamisel olid turul meie peamine valuuta. See valuuta on jätkuvalt peamine ressurss, mille alusel töötame. Siiski, teisel tegutsemisaastal vajasime muutust.

Mis on interim? 

Executives Online (2014) on interim juhtimist defineerinud kui juhtimiskorraldust, kus asjakohaste oskuste, praktilise kogemuse ja suhtumisega professionaalne juht asub korraldama organisatsioonis kokkulepitud tööd, et saavutada planeeritud eesmärk kindla ajaperioodi jooksul. Seega interim on muutuste juht kindla ajaperioodi jooksul.

Maailmas on tohutult palju kasutamata oskusi ja teadmisi ja väga palju nõudlust neid oskusi kasutada keerukate juhtimisülesannete lahendamiseks. Interim juht ehk mobiilne juht on kõrge kvalifikatsiooniga oma ala tippspetsialist, kes suudab neid ülesandeid täita.

Ilmselt rohkemgi kui klassikalised juhtimismudelid, oleme vastamisi pideva vajadusega kvaliteetse tööjõu järele – olgu see tingitud personali ümberkomplekteerimisest, konkurentsitingimuste teravnemisest, X ja Y generatsiooni püsimatusest või töötajate kasvavast valiku- ja liikumisvabadusest.

Kuna interim juhtimine on juba olemuselt varieeruv ja piiratud ajaperioodis sageli märkimisväärselt intensiivne, oleme me praktikas saanud pidevalt signaale muutuvast ettevõtlus- ja töökeskkonnast.

Tööjõuturu uus norm on inimeste suurem liikuvus nii ametikohtade kui valdkondade vahel. Globaalne konsultatsioonihiid Deloitte kinnitab oma 2016 avaldatud värskes uuringus, et 66% (kaks kolmandikku!) aastal 1982 ja hiljem sündinud töötajatest ei näe end üle 5 aasta samas töökohas töötamas. Veelgi enam, nendest ligi pooled arvavad, et vahetavad tööd tänavu või hiljemalt aasta pärast (The Deloitte Millennial Survey 2017).

Iga juht teab, et meeskond aeg-ajalt uueneb ning lahkumisvestlused, tööjaotuse muutmine, kandidaatide otsimine, lõppvalik ja sisseelamise toetamine on juhtimise lahutamatu osa. See polnud meile üllatuseks. Küll aga asjaolu, et just nimetatud valdkond, inimressursiga seotud vajadused, on kiiresti kujunenud VVT jaoks mahukaks tegevussuunaks.

Kuidas sündis interim agentuur?

Mobiilsete juhtidena tunnetame me uut rütmi selgelt. Meie äri kasvab ja me vajame uusi kolleege enda kõrvale. Ka suur osa meie teenusest on seotud klientide struktuuridega – ametikohtade sisu ja mehitatusega. Seega otsustasime ise aktiivselt tööturul tegutseda ning sellest kevadest alustab Interim Agentuur – meie oma värbamise ja töövahenduse kaubamärk.

Interim töövormi vastu tõsisemat huvi tundvate kandidaatidega tegeleme personaalselt, kaasame neid agentuuri võrgustikku ja seame eesmärgiks pikaajalisema koostöö.

Miks on interim tööjõud hea Sinu ettevõttele? 

Interim teenus aitab teatud ülesande lahendamisel hoida kokku organisatsioonide ressurssi, olgu selleks siis tööjõud, aeg või püsikulud.

Mobiilne juht on kõrget kompetentsi ja vaieldamatut ekspertiisi omav juht, kes lahendab ülesande kiiremini ja efektiivsemalt kui teised. Ta tajub hästi juhtimise kõrvaltegevusi, mis võimaldab tal lühikese sisseelamisajaga probleemi lahendama hakata.

Kuna interim teeb oma tööd väga kontsentreeritult, kindla perioodi jooksul ja eesmärgipäraselt, aitab see kokku hoida püsikulusid.

Interim töötab välja lahenduse ning reaalselt vastutab plaani eduka elluviimise eest ning koostöö interimiga lõppeb siis, kui töö on tehtud. See tagab suurema paindlikkuse, sest mobiilne juht ei jää peale ülesande lõppu püsivalt tööle.

Töö tulemus kajastub ettevõtte kasumi kasvus või laiemalt organisatsiooni arengus.

Miks hakata interimiks?

Mobiilne juhtimine võimaldab Sinu oskusi maksimaalselt ära kasutada ning pakub põnevat ja vaheldusrikast tööd.

Interimiks olles on Sul vabadus valida huvitavaid projekte, viia end mugavusstsoonist välja ning panna enda oskusi pidevalt proovile uutes valdkondades.

Jaga: