Interim juhi rollid

Interim juhi 9 peamist rolli

Interim juhi ülesannet või projekti nimetatakse missiooniks. Mitte iga missioon ei ole aga sama. Isegi, kui interim eelistab töötamist üsnagi spetsiifilises valdkonnas, täidab interim juht oma missiooni käigus alati väga kindlat rolli. Tema roll sõltub organisatsiooni vajadustest, püstitatud ülesandest ja interimile püstitatud eesmärgist. Millised on aga täpsemalt need rollid, mida interim juht oma missioonidel täidab? Vaatame lähemalt.

#1 Funktsionaalne (functional) interim. Tema ülesandeks on spetsiifilise kokkulepitud ülesande täitmine ja eesmärgi saavutamine. Missiooni alguses on teada, mida interim peab tegema ning interim toob omakorda organisatsiooni teadmised, kuidas vajalikku ülesannet ellu viia.

#2 Kohatäitja (seat warmer) interim.  Interim ülesandeks on tegevjuhi ajutine ja tähtajaline asendamine ettenägematu olukorra korral nt tegevjuhi ootamatu lahkumine, surm, haigus, pensionile suundumine. Kohatäitja interimilt oodatakse tekkinud tühimiku täitmist ja status quo säilitamist, kuniks juhatus leiab väljastpoolt organisatsiooni uue alalise juhi. Missiooni pikkuseks on tavaliselt 3-6 kuud.

#3 Mantlipärija (contender) interim. Tegutseb alalise juhi asendajana, tulevase võimaliku juhina. Olukorras, kus juhatus määrab interim mantlipärija, kaalutakse interimi kui võimekat kandidaati alalise tegevjuhi ametikohale, kuid juhid ei ole veel 100% veendunud, et tegemist on parima kandidaadiga. Missiooni pikkuseks on tavaliselt 3-6 kuud.

#4 Hooldaja (groomer) interim. Vastutab tulevase tegevjuhi koolitamise ja nõustamise eest, andes järk-järgult organisatsiooni juhtimist üle tulevasele tegevjuhile. Hooldaja tegutseb eeskujuna, täites juhi ja kõneisiku rolli. Ta kaasatakse olukordades, kui puudub täielik kindlus, et sisemine kandidaat on võimeline tegevjuhi rolli üle võtma. Hooldaja missiooni pikkus on tavaliselt 6-12 kuud.

#5 Turustaja (marketer) interim. Tema ülesandeks on ettevõtte müümine, kas omandamise, väljaostmise või aktsiate esmase avaliku pakkumise näol. Turustaja kaasatakse organisatsiooni kui ettevõte toimib hästi ning juhatus näeb edu võimendamise võimalust. Turustaja rolliks on leida potentsiaalsed huvitatud osapooled, osaleda potentsiaalsete ostjatega aruteludes ja läbirääkimistes. Missioon kestab tavaliselt 6-12 kuud.

#6 Parandaja (fixer) interim. Parandaja eesmärgiks on halvasti toimiva ettevõtte ümberpööramine ja ettevõtete parandamine, aitamaks vältida finantsraskusi ja/või võimalikku pankrotti. Interim parandaja edukus tuleneb mh sellest, et ta võtab ette ka projektid, millega maja sees olev inimene ei soovi silmitsi seista nt oma seotuse tõttu ettevõtte töötajatega või siseringi esindajatega. Parandaja missiooni kestvuseks on 12-18 kuud.

#7 Koristaja (cleaner) interim. Kõige keerulisem interim juhi roll. Tema eesmärgiks on ettevõtte tegevuse ümber fokusseerimine keskendudes kogu ettevõtte portfellile, loovutades töö käigus osad või terved ebatõhusad segmendid organisatsioonis. Koristaja missioon kestab tavaliselt 12-18 kuud.

#8 Kiirreageerija (high-impact) interim. Teeb organisatsioonis kiiresti märkimisväärsed muudatused. Missiooni käigus on formaalset aruandlust vähe ning muudatused käivad käsikäes ettevõtte kultuurimuudatustega.

#9 Üleminekuprotsesse juhtiv (transitional) interim. Tema ülesandeks on organisatsiooni ümberkujundamise erinevate etappide vahelise muutumise perioodi juhtimine, organisatsiooni kooshoidmine ja uuele kursile juhtimine.

Aasta 2021 kevadel magistrandi Evelin Tatteri poolt magistritöö raames Eestis läbiviidud uuringu käigus märkis 37-st uuringule vastanud Interim Agentuuri Velström Vallner Tohver interim võrgustiku liikmetest 67,6% oma üheks rolliks funktsionaalse interimi rolli. Järgmiste enim mainitud rollide hulka kuulusid parandaja ja üleminukuprotsesse juhtiv interim.

 

Artikkel on valminud Evelin Tatteri 2021. aastal Tallinna Ülikoolis kaitstud magistritöö „Mobiilne juhtimine ja interim juhi isiksuseomaduste seosed töömotivatsiooni ja subjektiivse sooritusedukusega” põhjal.

Loe lähemalt mobiilse juhtimise kohta siit ning info mida on vaja, et töötada interimina, leiad siit.

Jaga: