Interim juht kui väljakutsete lahendaja

Interim juht: väljakutsete lahendaja aastal 2024

Elame ajal, kus muutustest on saanud uus normaalsus. Pidevalt areneval ärimaastikul nõuab muutuste juhtimine strateegilist lähenemist ja proaktiivset juhtimist, mitte ainuüksi reageerimist. Interim juhid toovad organisatsiooni ainulaadse segu teadmistest, paindlikkusest ja kohanemisvõimest, konverteerides oma erioskused muutuste käivitamisel ja üleminekuperioodidel hindamatuks ressursiks.

Interim Agentuur VVT partner ja interim personalijuht Eela Velström aitab heita pilgu põhjustele, miks interim juhtide palkamine üleminekuperioodidel ei ole pelgalt tark otsus, vaid strateegiline võit igale ettevõttele, kelle eesmärgiks on püsiva edu saavutamine. Millal on siis õige hetk interimi pardale toomiseks?

Palka interim juht juba sel aastal, kui…

 

-> Soovid vähendada värbamisriske

Interim juhi palkamine vähendab traditsioonilise värbamisega seotud riske ja ajakulusid. Värbamine võib olla kulukas ettevõtmine ning ainuüksi CV ja intervjuu põhjal ei ole tänapäeval võimalik ühtegi võtmetöötajat ega mitmetahuliste oskustega tippspetsialisti tundma õppida. Vaatamata põhjalikele intervjuudele võib kandidaadi tegelik sobivus selguda alles töö praktilises kontekstis.

Reaalelus tähendab see seda, et värbamisotsuste mõju ulatub oluliselt kaugemale esialgsest käepigistusest ja intervjuust, kujundades meeskondade dünaamikat ja seeläbi ettevõtte arengu trajektoori. Öeldakse, et 80% juhtimisprobleemidest ja organisatsioonilistest väljakutsetest viivad välja värbamisvigadeni. Ebaõnnestunud valikud väljendavad end sageli lahknevuses organisatsiooni eesmärkidega, mis omakorda põhjustab suhtlushäireid ja meeskonna töökultuuri langust, alandades lõppkokkuvõttes ettevõtte üldist tulemuslikkust ning tuues halvimal juhul kaasa võtmeisikute lahkumise.

Steve Jobsile kuulub mõte: „Pole mõtet palgata tarku inimesi, et öelda neile, mida teha; tarku inimesi on mõtet palgata selleks, et nad ütleksid meile, mida teha.” Selles mõttes peitub ka interim juhtimise kui juhtimistööriista väärtus. Tööriistana pakub see lühiajalist professionaalset pühendumust, mistõttu ei pea ettevõte muretsema interimi pikaajalise tiimi sobivuse pärast ning saab samas olla kindel, et strateegiliselt juhitud meeskond lähtub ettevõtte eesmärkidest ja otsestest vajadustest. Interim agentuurid on targa töö vahendajateks.

-> Otsid vastust töö muutuvale olemusele

Teiste suuremate muudatuste kõrval on tööturul pandeemiajärgselt toimunud veel üks märkimisväärne nihe: töövõtjad kalduvad üha vähem eelistama ühtainust traditsioonilist täistööaja ja kindla asukohaga töösuhet ning panustavad pigem paindlikkusele ja autonoomiale. Nii interim juhid kui ka teised töövõtjad liiguvad nn. töökärgede suunas ja eelistavad sukelduda erinevatesse projektidesse erinevates keskkondades: töötades ühes kohas, puhatakse teisest ja vastupidi.

Taoline dünaamiline lähenemine peegeldab otseselt muudatusi tööturul ning annab interim juhi palkamisele tugeva eelise, kuna nende kohanemisvõime on tänase tööturu jaoks sobivalt välja arenenud ning mitme kaaluka projekti samaaegne navigeerimine on interimi jaoks normaalsuseks. Eesti turul on valdkonnapõhiseid tippspetsialiste väga vähe. Selle asemel, et üritada neid üksteiselt üle trumbata või leppida teadlikult vähemaga, saab töö muutunud olemus aidata erinevatel ettevõtetel oma ala tippudest kasu saada.

-> Ettevõtet ootab ees suurem muudatus

Alates restruktureerimisest ja protsesside optimeerimisest kuni kultuuriliste muutuste ja juhtimise ülevõtmiseni – kogenud interimist saab sinu organisatsiooni aktiivne ja strateegiline partner ükskõik millise olulise muudatuse läbiviimisel. Interim juht suudab:

 • olukorda organisatsioonis kiiresti hinnata;
 • tuvastada kitsaskohad;
 • töötada välja lahendused (nii ümberkujundamise perioodiks kui ka tulevikuks);
 • väljakutsetega kokkulepitud ajaraamistikus toime tulla.

Olenemata sellest, kas interim juhib ettevõtet läbi täieliku suunamuutuse, aitab juurutada tehnoloogilisi lahendusi või loob stagneerunud ettevõttekultuurile uue raamistiku, tagab tema organisatsiooniväline staatus objektiivsuse ja erapooletuse, kuna interim ei ole olemasoleva sisepoliitikaga käsist-jalust seotud. Interimi kogemuste pagas ja temaga kaasatulev värske vaatenurk võimaldab ettevõttel teha keerulisi otsuseid, seada selgeid prioriteete ja toetada meeskonda kohanemisel, tagades sedasi sujuvama ülemineku. Tänu rikkalikule kogemusele ja kohanemisvõimele saab interimist organisatsioonis väärtuslik muutuste juht, kes suudab meeskondi strateegiliselt suunata.

Interim on alati pisut ülekvalifitseeritud, ta on oma vead ära teinud ning oskab klientide juures neid vigu ära hoida või vähemalt enda ja organisatsiooni  jaoks riske maksimaalselt maandada,” nendib Eela Velström. Erinevalt alalistest töötajatest võimaldab interimi ajutine olemus jääda tal erapooletuks vahendajaks, anda restruktureerimisprotsessile objektiivse perspektiivi ja panna kogu meeskonna muutustest üheselt aru saama.

-> Soovid mitmekülgselt motiveeritud tippspetsialisti

Kui tavatöötajal kaob mingil hetkel tahes-tahtmata motivatsioon ja juhid peavad just rasketel aegadel tegema täiendavat innustustööd, siis interim on alati motiveeritud ja täis entusiasmi. Otsides pidevalt uusi väljakutseid, on mobiilsed juhid loomupäraselt motiveeritud ning süstivad värsket energiat ja uuendusi oma valitud projekti või keskkonda. Interimide loomupärane püüd uudsuse poole osutub omakorda sageli positiivsete muutuste katalüsaatoriks kogu ettevõttes.

-> Tahad vähendada finantsriske ebastabiilses majandusolukorras

Erinevalt traditsioonilistest alalistest töötajatest tegutsevad mobiilsed juhid organisatsioonis lühiajaliselt. Interimi töö loomupärane paindlikkus tähendab ettevõtete jaoks olulist kulude kokkuhoidu ja annab organisatsioonile juurdepääsu erioskustele pikaajalisi rahalisi kohustusi võtmata: puuduvad püsikulud ja ulatuslikud soodustuste paketid. Majanduslikult ebastabiilses olukorras annab interimi pardale toomine organisatsioonile piisavalt paindlikkust, et:

 • kohaneda kiiresti muutuvate oludega;
 • tegeleda vahetute väljakutsetega;
 • positsioneerida end strateegiliselt taastumiseks.

Interim juht on strateegiline partner ettevõtetele, kes otsivad kompetentsidega kaasnevat kindlustunnet ja ka võimalusi finantsriskide vähendamiseks.

 

———————————————————————————————————

Mis on interim juhtimine?

Interim juht ehk interim on kõrgelt kvalifitseeritud, väärtusliku töö- ja/või ettevõtluskogemusega professionaal, kes on teinud edukat karjääri juhina või eksperdina mõnes valdkonnas ning kellel on soov pidevalt oma pädevust kasvatada ja edasi arendada. Interim juhil on valmisolek asuda kliendi organisatsiooni lühikese etteteatamisajaga lahendama konkreetset ülesannet.

Mis juhtudel palgatakse ettevõttesse interim juht?

Peamiselt vajatakse interimi abi muudatuste läbiviimisel või uute projektide käivitamisel, näiteks järgmistel juhtudel:

 • Suured muutused organisatsioonis. Ühinemised, ülevõtmised, uued omandisuhted või struktuurimuudatused.
 • Kasv. Organisatsiooni kiire kasv, laienemine uutele turgudele.
 • Uued projektid. Suurte projektide, uute teenuste käivitamine ja juhtimine.
 • Võtmeisiku asendus. Võtmeisiku ootamatu lahkumine organisatsioonist, ajutine asendamine teatud perioodil (nt lapsehoolduspuhkus, haigus vmt).
 • Ideede puudus. Erinevad olukorrad, kui organisatsioonis vanamoodi enam ei saa ja uutmoodi ise ei oska.
 • Innovatsioon & arendus. Strateegiate, süsteemide ja protsesside loomine ning juurutamine.
 • Juhi toetamine. Juhi toetamine erinevates teemades, otsuste valideerimine, nö sparringupartner juhile.
Jaga: