Juhtide ja tippspetsialisti otsingul: kuidas jõuda sobivaima lahenduseni?

Juhtide ja tippspetsialisti otsingul: kuidas jõuda sobivaima lahenduseni?

Kujuta ette järgmist olukorda: suurepärase CV järgi valitud sobilik kandidaat on saabunud tööintervjuule. Ta on paberil igati tubli – sobiva kogemuse, laiade teadmiste ja suurepäraste referentsidega. Viimased pool tundi oled talle tutvustanud meeskonda ning projekte ja tööülesandeid, millega ta tööle hakkaks.“Ma tänan sind aja eest, kuid täiendava info valguses saan aru, et see töökoht ei ole siiski mulle. Ma eeldasin teistsugust töökeskkonda ega omanud täpset ülevaadet töö sisust ja enda rollist meeskonnas. Oleksin seda varem teadnud, oleksime kõik aega kokku hoidnud,” ohkab ta viisakalt. Ja läinud ta ongi.

Kui tihti sellist olukorda ette tuleb? Rohkem kui peaks.

Kuidas erineb sihtotsing CV-de kogumisest?

Sihtotsing (executive search, headhunting) on mitmekihiline info vahendamise protsess, mis viib õiged inimesed kokku tööga, kus nad saavad end kõige otstarbekamalt ja motiveeritumalt rakendada. Traditsioonilise CV-de kogumise asemel võtab sihtotsingut läbiviiv värbaja sobilike kandidaatidega isiklikult ühendust, tutvustab neile pakkumist ning suhtleb nendega üks-ühele edasi.

Ettevõtte jaoks, kes otsib oma meeskonda juhti või tippspetsialisti vastutavale kohale, on sihtotsinguline värbamine kindlaim viis leida inimene, kelle oskused vastavad ametikoha nõudmistele ning kelle isiksus sobib meeskonda.

Tehes koostööd personaliotsingufirmaga, kelle jaoks kandidaatide leidmine, kaardistamine ja hindamine on igapäevaseks põhjalikuks tööks, suureneb oluliselt võimalus leida sobivaim kandidaat. Seda ei saa võrrelda olukorraga, kus lihtsalt oodata vastuseid kuulutusele või levitada tuttavate seas sõna.  Ennekõike tuleb arvestada sellega, et head juhid ja tippspetsialist ei ole tavaliselt ilma tööta ega tegele kuulutuste lugemisega.

Kindlustunne kandidaadile

Lisaks nõutud oskuste ja kogemuste eelkontrollile suudab professionaalne värbaja ette näha võimalikke takistusi, mis võivad kandidaadil uues kohas ja teatud asjaolude kokkulangemisel tekkida kas organisatoorsel või isiklikul tasemel. Personaliotsingufirma vastutada ei ole seega ainult kandidaadi oskustele vastava tööpakkumise igakülgne tutvustamine, vaid ka eeltöö selle osas, et leitud keskkond ja töökultuur sobiks kandidaadi eetiliste ja muude isiklike eelistustega. Mida kõrgema astme juhti ettevõte otsib, seda olulisemaks muutub ka inimeste vaheline klapp ning meeskonna sobivus.

Värbaja väärtuslike oskuste hulka kuulub ka kandidaadi karjääriarengu ennustamise (hindamise) võime ehk oskus viia kokku inimese käitumismuster, isiksusetüüp ja varasema tegevuse baasjooned. Siia lisandub tõenäosus prognoosida tema tuleviku tegevusi, otsuseid ja arengusoove. See annab kandidaadile ka täiendava kindlustunde, et vastuvõetav töö vastab tõesti ootustele ja uus organisatsioon panustab tema tuleviku heaks rohkem kui ühel tasemel.

Sihtotsingu kvaliteedigarantiid

Interim Agentuuri kõige väärtuslikum know-how seisneb suutlikkuses kaardistada turul sobivaimad kandidaadid. Me teame valdkonna parimaid tegijaid, me oskame nad üles leida ning me hindame personaalse suhtluse abil ettevõtte ja kandidaadi vastastikust sobivust.  Me teeme pikaajalist koostööd paljude klientidega, mis tähendab, et meil on väljakujunenud network ja tunnetus erinevatest tegevusvaldkondadest.

#1 Kõrge lävi. Me otsime välja sobivaimad kandidaadid. Suhtleme kandidaatidega, kes ise aktiivselt tööportaalidest tööd ei otsi, kuid on avatud uutele põnevatele pakkumistele.

#2 Lai ärikogemuste pagas. Interim Agentuuri sihtotsingut teostavad eksperdid, kellel on oskus mõista Sinu ettevõtet kui ka laiem arusaam selle tegevusvaldkonnast. Me mõistame Sinu organisatsiooni arengufaasi, hetkeolukorda ja tulevikuplaane ning saame selle põhjal aru, keda Sa ametikohale tegelikult vajad.

Lisaks teadmistele ja kogemustele kaardistame ka uue töötaja isiksuse tüübi sobivuse ja vajadused meeskonnas suurima väärtuse loomiseks.

#3 Selge otsinguprotsess. Kogu otsingu käigus (pikkuseks tavaliselt 6-8 nädalat) on nii ettevõtte esindajatel kui kandidaatidel ülevaade sellest, kui kaugel protsess on, mis järgmisena toimub ja kellelt mida oodatakse. Usaldus on meie koostöö oluline alustala.

#4 Me ei ilusta olukorda. Avatud ja aus suhtlus on eduka otsinguprojekti nurgakivi. Värbamisprotsessi eestvedajana vastutame õige õhkkonna ja suhtumise loomise eest algusest peale.

Olukordadest, ootustest ja plaanidest võimalikult selgelt ja ausalt rääkimine aitab:

  • seada koheselt õiged suunad,
  • leida sobivaimad kandidaadid,
  • luua püsivaid pikaajalisi töösuhteid.

Sihtotsingut läbiviiva värbajana anname kõikidele osapooltele ausa ülevaate reaalsest olukorrast ja teiste osalejate eelistustest. Nii saab ettevõte juba ette teada saabuva kandidaadi isiksuseomaduste ja töökäitumise kohta ning kandidaat võimalikult tõelähedase pildi sellest, kuidas tema töö igapäevaselt uues ettevõttes kulgema hakkaks, mida temalt oodatakse ja mis rolli ta täitma peab.

#5 Garantii: 4-12 kuud. Olenevalt töö sisust ja leitud kandidaadi ametikohast anname ettevõttele lubaduse, et mittesobivuse ilmemisel garantiiperioodi jooksul leiame uue kandidaadi ilma lisakuludeta.

Sihtotsingu eelised tööandjale

Tööandja jaoks aitab sihtotsing vähendada ebasobiva inimese palkamisega seonduvaid riske, hoida pikaajaliselt kokku personaliotsingu kulusid ning edendada sujuvat töökultuuri.

  • Interim Agentuur kaardistab Sinu jaoks ära, mida Sa täpselt vajad. On sul vaja töömesilast, tublit administraatorit, head liidrit või kedagi, kes tooks kaasa suure muutuse?
  • Hindame kandidaadi oskuste sobilikkust. Me lähtume eesmärgist leida inimene, kes haakub Sinu ettevõtte ja vaba ametikohaga kõige enam. See võib tähendada ka seda, et vahel otsimegi just sobivaimat ning mitte kõige kõrgemalt kvalifitseeritud kandidaati.
  • Küsime õigeid küsimusi. Igat olukorda saab peegeldada suurepärase väljakutsena. Interim Agantuur saab Sinu ettevõtte olukorrast aru ja oskab häid kandidaate sellest lähtuvalt inspireerida. Sul ei ole vaja teha ennast ilusamaks, kui Sa juba oled.
  • Ootuste kontroll. Kandidaadiprofiili koostades hoiame silma peal, et ei meie ise ega tellija ei hakkaks oma meeskonda ootama ebareaalset supermeest. Meie eesmärk on muuta iga  kandidaadiprofiil realistlikuks – ainult sellisele profiilile saab vastata ka reaalne inimene.

Interim sihtotsing ehk interim executive search on tippjuhi ja

–spetsialisti põhjalik ning aktiivne otsinguprotsess, leidmaks

valdkonna parimad tegijad, kelle oskusi ja kogemusi saab

ettevõte rakendada kindla ajaperioodi jooksul vajaliku

muutuse läbiviimiseks.

Tippjuht kolmeks kuuks? Aga loomulikult!

Interim töövõtt ja interim otsingud on saamas tööturu uue normaalsuse osaks. Ühelt poolt tuleneb see töötajate vajadusest suurema paindlikkuse järele ning soovist oma oskusi maksimaalselt ja efektiivselt ära kasutada. Teisalt otsivad ka ettevõtted aina tihedamini mitte niivõrd töötajaid ja inimesi kui viise, kuidas soovitud tulemusteni jõuda ja olukordi optimaalsemalt lahendada. Just selliste olukordade tarbeks pakub Interim Agentuur ka interim sihtotsingut.

Jaga: