martin-schneider

Õigel ajal, õiges kohas: oskusteave kui 21. sajandi suurim väärtus

Parem hilja kui mitte kunagi – see on mõtteviis, millega ettevõtluses enam kaugele ei jõua. Tänapäeva paindlikus ja kiirelt liikuvas majanduskeskkonnas sõltub toote, projekti või isegi kogu ettevõtte saatus kiirelt ligipääsetast oskusteabest. Õigeaegselt saabuv know-how on ka interim-juhi palkamise suurimaks väärtuseks.

Martin Schneider, mobiilse juhtimise agentuuri Brainforce Group Saksamaa ja Šveitsi tegevjuht, on järgmisel aastal 40. aastaseks saavat ettevõtet juhtinud viimased 14 aastat. Brainforce’il on tänaseks 10 kontorit Ida-Euroopast Kagu-Aasiani ning andmebaasis 6500 vahejuhti rohkem kui 30-st riigist. Martini ülevaates oma agentuuri tööst ja edulugudest jääb kõlama selge sõnum: vahejuhi kogemus ja paindlikkus on väärtus, mis saab muuta ettevõtte tulevikku.

Mis on interim-management?

Vahejuhtimine on 21. sajandi lähenemisviis, mis sobib ajastusse, kus majandus areneb üha kiiremini ja paindlikumalt. Sellises kliimas vajavad ettevõtted puuduvat know-how’d kohe. Siin tulevadki mängu interim agentuurid, kelle kaudu saab ettevõte kiirelt leida inimese, kes on neutraalne, objektiivne ega vali pooli. See on väga tulemuspõhine lähenemine, mida toetab agentuurist saadav kindlustunne, et valitud vahejuhi kompetentsid on antud projekti jaoks täiuslikud.

Mis on vahejuhi suurim väärtus?

Päeva lõpus on vahejuhi näol tegemist ettevõtte jaoks kiireima ja odavaima lahendusega. Kõige olulisem märksõna, mis interim-juhiga seondub on: kogemus. Kaasates protsessidesse vahejuhi, hoiab ettevõte kokku aega ja raha õpikurvilt, mille ta peaks muidu oma inimestega ise läbima. Interim-juht, kes on taolist protsessi juba mitmel korral hallanud, teeb vähem vigu ja tegutseb kiiremini just seal, kus kliendil kiirust kõige enam vaja on. Kiirelt kättesaadav oskusteave ongi see väärtus, mille vahejuht tegelikult sisse toob. Eelnevat toetab ka fakt, et 70-80% Brainforce’i klientidest on korduvkliendid. Ettevõtted, kes on vahejuhti juba korra kasutanud, on saanud tema väärtusest aru ning palkavad teda uuesti.

   “Interim-juht tegutseb kiiremini just seal, kus kliendil kiirust kõige enam vaja on.”

Millal interim-juht tavaliselt palgatakse?

Kõige klassikalisemaks olukorraks on juhtivtöötajate sekka tekkiv lünk, mis tuleb samaväärsete kompetentsidega kiirelt täita. Siia kategooriasse paigutuvad näiteks emaduspuhkused, mille ajaks tuleb väljast sisse võtta ajutine juht. Samuti ka olukorrad, kus näiteks finantsjuht on firmast lahkumas ning sobivat uut inimest ei suudeta vajalikuks ajaks leida (sobiv kandidaat otsustab näiteks viimasel hetkel pakkumist mitte vastu võtta). Mida taolises olukorras teha? Taaskord tuleb appi interim-agentuur, kes saab välja pakkuda sobiva inimese, kes täidaks lünka seni, kuniks uus pikaaegne finantsjuht on leitud.

Ette tuleb muidugi ka palju teisi olukordi, kus vahejuhi kompetentse ja oskusteavet kindlaks ajaperioodiks vaja läheb. Siia kuuluvad näiteks tootmisliinide ja vabrikute kolimine ühest riigist teise või tegevuskava juhi palkamine ajaks, kus viiakse sisse suuri muudatusi tootmismaterjalides või -plaanides.

“Kiirelt kättesaadav oskusteave on suurim väärtus, mille vahejuht ettevõttesse toob”.

Oskusteave kui eduka äri vundament

Brainforce’i edulood peegeldavad suurepäraselt agentuuri andmebaasis olevate spetsialistide mitmekülgsust. Muude projektide hulgas on interim-agentuur näiteks aidanud leida krüpteerimistehnoloogia kogemusega vahejuhti uute militaartehnoloogiate väljaarendamiseks ja plastikmaterjalide industrialiseerimisprotsessidele spetsaliseerunud interim-juhti aitamaks tekstiiliettevõttel viia lennutööstuse jaoks loodud prototüüp suuremahulisse tootmisesse. Lisaks sellele on Brainforce’i poolt leitud vahejuhid aidanud uut elu sisse puhuda ettevõtete finantssüsteemidele, tagada edu rahvusvahelistes laienemisplaanides, turuosa suurendamistes ning äriarendustes.  Viimaste aastakümnete jooksul on vahejuhte vajanud kõige rohkem just klassikaline tootmissektor, kuna siin on erialasel oskusteabel ja kiirusel suur ning koostoimiv tähtsus.

Teadlikkus rahvusvahelistest töökultuuridest

Lääne-Euroopa ja Hiina juhtimis- ja tööstiilide vahel on suured erinevused, millega kogenud interimid arvestavad. Näiteks on Hiinas rohkem levinud tugevamad ettevõtte-sisesed hierarhiad ja lühiajalisematele tulemustele keskendumine (eraettevõtete puhul). Euroopa töökultuurid eelistavad pigem lamedamaid hierarhiaid, mis annavad inimestele rohkem vastutust ning probleemide pikaaegsemaid analüüse. Rahvusvaheline ettevõte võib olla sama, kuid töökultuur (sh ka ettevõtte-sisene) võib suuresti erineda. Täiendav eelis, mis kaasneb agentuurist vahejuhi palkamisega, on teadmine, et sinu ettevõttesse saabub mitte ainult vajalike kompetentsidega spetsialist, vaid ka inimene, kes on teadlik erinevatest töökultuuridest ning suudab neis sujuvalt liigelda.

Vaata konverentsi ettekannet!

Ettekanne leitav ka meie YouTube’i kanalil

Artikkel põhineb mobiilse juhtimise agentuuri Brainforce Group tegevjuhi Martin Schneideri ettekandel „Mobiilse juhtimise kogemused maailma eri paigus – Kagu-Aasia, Hiina, USA ja Lõuna-Aafrika”. Ettekanne oli osa 2018. aasta oktoobris Tallinnas toimunud konverentsist “Mobiilne juhtimine – muutuva tööturu uudne ja efektiivne lahendus”.

Jaga: