Interim juhi profiil Eestis ja Suurbritannias

Võrdleme profiile: interim juhid Eestis ja Suurbritannias

Olenemata valdkonnast või riigist, kus nad töötavad, ühendab interim juhte üks kindel omadus: nad on alati valmis ja motiveeritud, et täita kriitilisi ametikohti, pöörata ümber kriise ning juhtida muudatusi ja üleminekuid. Väga levinud on, et interim juht soovib oma kogemusi rakendada mitmes organisatsioonis, tahtes kasvata oma erialast kogemustepagasit läbi muudatuste elluviimise eri meeskondades ja valdkondades.

Kas interim juhi profiilide seas esineb aga ka suuri erinevusi? Võrdlesime peamiseid näitajaid Eesti ja Suurbritannia interim juhtide profiilide põhjal. Tulemused on nüüd lugemiseks teie ees.

Interim juht                        Eestis*              Suurbritannias**
Keskmine vanus                     47,7 aastat                     54,5 aastat
Sugu
51% naised ja 49% mehed
24,5% naised ja 74,4% mehed.
Naissoost interim juhtide
osakaal on olnud kergelt
tõusuteel.
Keskmine projektide arv aastas                               1                                1
Keskmine missiooni pikkus                         6,4 kuud                         10,3 kuud
Interim juhi peamised rollid/funktsioonid
 • Muutuste juhtimine (37,1%)
 • Tugifunktsioonid (20,9%)
 • Juhatus (15,1%)
Peamised positsioonid
 
 • Valdkonnajuht (32,4%)
 • Projektijuht/projektimeeskonna juht (27%)
 • Tegevjuht/ärijuht (27%)
 • Tippspetsialist (27%)
 • Tegevjuht/direktor (39,4%)
 • Projekti- või programmijuht (28%)
 • Konsultandid (13,7%)
 • Juht/Osakonnajuht (12,2%)
Sektorid, milles tehtud kõige rohkem interim projekte  
 • Tootmine/tehnika (37,8%)
 • Tehnoloogia/IT/telekom (32,4%)
 • Jae- ja hulgikaubandus (21,6%)
 • Avalik sektor/kohalik omavalitsus (16,2%)
 • Tervishoid/sotsiaalhoolekanne (24,7%)
 • Äri- ja professionaalsed teenused (22,5%)
 • Tehnoloogia/IT/telekom (20,2%)
 • Avalik sektor (20%)
Ettevõtte tüüp
 • Suurettevõtted (43,2%)
 • Keskmise suurusega ettevõtted (35,1%)
 • Väikeettevõtted (35,1%)
 • Börsiettevõtted (51,7%)
 • Väikesed ja pere-ettevõtted (30,3%)
 • Eraettevõtted (17,2%)

 

Nagu näha, torkab ka rahvusvahelises plaanis interim juhtide vahel silma nii sarnasusi kui erinevusi. Eestis jaotuvad mehed ja naised pooleks, samas Suurbritannias on meeste osakaal interim juhtidest veerandi võrra üle. Nii Eestis kui ka Suurbritannias on interim juhtide peamisteks positsioonideks projektijuht/projektimeeskonnajuht ja tegevjuht, kes teevad aastas keskmiselt ühe missiooni.

Eesti interim juhid on kõige enam olnud missioonidel suurettevõtetes ja keskmise suurusega ettevõtetes. Suurbritannias on esireas börsiettevõtted ja väikesed ning pere-ettevõtted.  Kui sektoritest on Suurbritannias enim välja toodud tervishoid ja sotisaalhoolekanne ning äri- ja konsultatsiooniteenused, siis Eestis on tootmise ja tehnika sektor see, milles on tehtud kõige enam interim projekte. Samas, mõlemas riigis on tehnoloogia/IT/telekomi ja avalik sektor top nelja sees esindatud.

*Eesti interim juhi profiile puudutavad andmed pärinevad 2021. aasta kevadel Evelin Tatteri Tallinna Ülikoolis magistritöö raames Eestis läbiviidud uuringust, kus küsimustele vastas 37 Interim Agentuuri VVT interim võrgustiku liiget.

** Suurbritannias Interim Juhtimise Instituudi (The Institute of Interim Management) 2021. a juulis ilmunud interim juhtide uuring.

Oled ka Sina mõelnud interimi kaasamisest oma organisatsiooni või tööst interimina? Loe lähemalt mobiilse juhtimise ja interim töövõimaluste kohta ning küsi lisa!

Jaga: