Suurte juhtimisteooriate väike käsiraamat

Lugemissoovitus: “Suurte juhtimisteooriate väike käsiraamat”

“Suurte juhtimisteooriate väike käsiraamat” 89 parimat juhtimisteooriat koos kasutusjuhistega (autorid James McGrath ja Bob Bates, 272 lk) on Suurbritannia juhtimisinstituudi (CMI) ja Briti Raamatukogu 2015. aasta parima juhtimisraamatu praktilise juhi kategooria võitja. Äripäeva kirjastus palus Eelal käsikirjaga tutvuda ja juhtimisraamatule oma kommentaar anda.

Lähtekoht raamatu lugemisel:
“Minu ja Velström Vallner Tohver partnerite praegune ärisuund ja töökogemus mõneti erineb nn klassikalisest juhtimisest, aga kindlasti ei vastandu sellele, pigem arendab edasi. Tänapäevaste kärgtöötajate värbamine, hoidmine ja juhtimine on kõrgem pilotaaž, mis eeldab paindlikku ja kiiret „käikude vahetamist”. Loodan, et värske raamat uute juhtimislike väljakutsetega muutuvas maailmas arvestab.”

Tagasiside ühe sõnaga – “Köitev!”, pikemalt nii:

On juba iseenesest lotovõit tõsta ühe käega üles 89 maailma parimat juhtimisteooriat koos kasutusjuhistega! “Suurte juhtimisteooriate väike käsiraamat” on tõeliselt universaalne raamat kõigile, kelle huvideringis on olulisel kohal organisatsioonid, inimesed ja koostöö.

Tuleb tunnistada, et ülearu entusiast­likult lühidaks kärbitud teemakäsit­lustesse suhtun ma enamasti pigem skeptiliselt. Selle raamatu tekstiosade lühidus on aga omaette väärtus – nii on kiiresti võimalik üles leida see, mille vastu huvi suur, ning kes vaatab üht lugu, avastab asjalikud viited teistele teooriatele ja varsti leiabki end lugemas kogu raamatut.

Inglise huumoriga pikitud vana hõbe

Ilmselt leiavad paljud eelmistel kümnenditel karjääri alustanud juhid sellest raamatust hulga äratundmisrõõmu. Need olid väga intensiivsed aastad ja meil tuli tihtilugu lühikoolituste vormis järele jõuda kogu maailma juhtimispraktika arengule. Siin nad on: tuttavad juhtimistõed, kunagi nii kiiresti omandatud ja ehk isegi autorid unustatud.

Kogenud juhtidele on see elamus võrreldav „kordusõppusega” muutunud tingimustes, nagu värskes õhus. Uute köitvate ideede või uuena näivate ammu unustatud vanade tõdede kohta saab ju alati materjali juurde otsida.

Noorte jaoks, kes pole Eestis ise näinud megasuuri tehaseid ega kogenud detailsuseni lihvitud individuaalseid tööprotsesse, võivad mõnedki teooriad tunduda muuseumivitriinide kirjetena. Pole ka ime, kui Fayoli teooria trükist ilmumisest saab käesoleval aastal täpselt 100 aastat ning Taylori teaduslike põhitõdede tutvustamisest on juba enamgi aega möödas. Siiski on see kõik kui vana hõbe, mis valmis ka tänapäevastele juhtimisprobleemidele valgust heitma ja vajab selleks vaid veidi läikima löömist. Eriti just ajaloolisest aspektist, aga mitte ainult, ilmutab ennast veel üks selle raamatu tunnusjoon – hea inglise huumor, mis ei lase isegi juhtimisajaloo vaieldamatute autoriteetide peatükkides kaotada muhedat ja vajaduse korral ka kriitilist tänapäevast vaadet. Kui sirvite raamatut poes ja kahtlete selle ostus, siis heitke pilk vaid ühele leheküljele, 220, ning saate aru, mida ma sellega mõtlen.

Kärgtöö kui tööjõuturu „uus normaalsus”

Juhtimisteooriate ülevaade on ulatuslik, teooriad hoolikalt valitud ja liigitatud olulisemate juhtimisvaldkondade kaupa. Kui valida autorite kombel üks neist kuningaks, siis minu valik on muutuste juhtimine.

Paljud juhid pole veel teadvustanud, et üha jõulisema muutustefooni põhjus ja ka tulemus, on töötegijate uued ootused, mis tööhõive mustrite ja tehnoloogiate muutudes üha teisenevad. Neile juhtidele soovitan soojalt E. Kübler-Rossi teooriat nr 48, et mõista tööjõuturu „uut normaalsust” ja sellega kohaneda.

Enam ei eeldata eluaegse ameti õppimist ega töö leidmist, Y ja Z põlvkonnad isegi ei igatse sellise stabiilsuse järele. Mõte paindlikust töökorraldusest köidab järjest enamaid inimesi. Kindlasti ei kao erialase professionaalsuse olulisus, aga töö, mille tõeline professionaal endale valib, võib varieeruda nii aja, ulatuse, tööandja(te) kui ka asukoha alusel.

Selline uut laadi kärgtöö on üha enam „uus normaalsus”, nii nagu kärgpered on tänapäeva ühiskonnas tavaline nähtus. Inimese töökärg on tema enda looming ja eneseteostuse väljendus, tehtavad valikud sageli isiklikud ja väärtuspõhised. Selliste töötajate värbamine, hoidmine ja juhtimine on kõrgem pilotaaž, mis eeldab paindlikku ja kiiret „käikude vahetamist”. See juhtimisteooriate ülevaade on selleks vormilt väike, aga sisult suur käsiraamat.

Eela Velström
Velström Vallner Tohver OÜ partner, Eesti Personalijuhtimise Ühingu juhatuse liige

Huvitav, mis sealt leheküljelt 220 siis leiab..?!

Lisainfo raamatuhuvilistele:
„The Little Book of Big Management Theories“, eestikeelse pealkirjaga „Suurte juhtimisteooriate väike käsiraamat” 89 maailma parimat juhtimisteooriat koos kasutusjuhistega on Äripäeva raamatuklubi aprillikuu raamat. Tegu on väga asjaliku ja praktilise raamatuga, mis võitis ka praktilise juhi kategoorias Briti juhtimisinstituudi CMI 2015. aasta parima juhtimisraamatu auhinna. Eestikeelset tõlget on konsulteerinud Ruth Alas, tema kiitis raamatut väga ja plaanib selle lausa EBS-is õpikuna kasutusele võtta. www.raamatuklubi.aripaev.ee  

Jaga: