Mobiilse juhtimise kasu, eelised ja puudused

Mobiilse juhtimise kasu, eelised, puudused – on see seda kõike väärt?

Soovid näha, millistesse kaugustesse sinu ettevõte liikuda võiks? Tahad panna oma organisatsiooni teistmoodi tööle? Vastus võib olla lihtne – leia enda meeskonda inimene, kes aktiveerib ettevõtet soodsatele olukordadele reageerima ja neid ära kasutama. Millega peaks aga siiski lisaks arvestama?

Eelised ja puudused. Millest me täpselt räägime?

Mobiilse juhtimise kasutamisel on ettevõtte jaoks mitmeid eeliseid. Interimi kaasamise eelisteks saavad olla näiteks konfidentsiaalsus, interim juhi sõltumatus, kuluefektiivsus, vajalike oskuste ja teadmiste sissetoomine, konkurentsieelise saavutamine, uuenduslikkus jm.

Lisaks hõlpsalt kirjeldavatele eelistele saab interim juht anda ettevõttele aga veel ühe laiema väärtuse. Ta saab panna kogu organisatsiooni teistmoodi mõtlema ja käituma, tehes seda läbi tugevate valdkonna praktikate ja värske pilgu, mis ulatub tegevjuhtkonna ja meeskondade tasandile.

„Uus mõtestatus, muutused soovitud numbrites, kvaliteedi tõus. See kõik ei saa alati olla ju sedavõrd roosiline?“

 

Alati ei pruugigi olla. Interim juhi kaasamisega käivad kaasas samad riskid, mis iga uue juhtivtöötaja kaasamisega. Interim juhi töö sisu ja tulemuslikkust saavad hakata mõjutama tema enda vähene motiveeritus, ettevõttesisene ressursipuudus (rahaline, ajaline või info-põhine) ja ka puudulik mobiilse juhtimise piiritlemine ja määratlemine ettevõttes sees.

Tavaliselt on mobiilse juhtimisega seotud hirmudeks ka ebamäärased alluvussuhted (kuidas ja kellele tegevustest aru anda ning kes vastutab interimi tegevuse eest), interim juhi mitte omaksvõtmine organisatsiooni poolt ja lühikene aeg, mille tõttu ei jõua interim juht oma suutlikkust täielikult näidata. Lisaks peljatakse, kas interim juht suudab üldse ettevõtte jaoks vajalikke, tõeliselt pika perspektiiviga eesmärke seada. Osasid taolisi hirme saab seljatada kokkulepete ja piisava eeltööga.

VVT saab oma kogemuse põhjal öelda, et interim juhi värske pilk ja tema poolt loodav võimalik kasu on sedavõrd suured, et on alati riski väärt. Lisaks kuluefektiivsusele on mobiilne juhtimine ka eetiline lahendus, kuna head töötajat ei ole vaja teisest organisatsioonist üle osta ega hiljem ära saata.

Uute võimaluste loomine sinu ettevõttesse

Eesti ettevõtete kogemuse põhjal on interim juhtide tööst tulenenud suurimad kasud olnud järgmised:

  • uute tegevuste käivitamine
  • meeskondadesse uue töövaimu loomine
  • muutuste käivitamine
  • puuduva know-how kaasamine (ilma püsitöötaja kuludeta)
  • kogu ettevõtte mugavustsoonist välja toomine.

Värske vaate ja teistmoodi nägemise lisandumine on aidanud muuta organisatsioone süsteemitasandil paremaks. Protsessid, mis oleks õiget pikaaegse lepinguga inimest oodates pausile jäänud, on saanud hoitud ja edasi viidud.

Kuidas hinnata, kas interim juht on oma tööga hakkama saamas?

Hea uudis on see, et interim juhi eesmärkide täitmise hindamiseks ei pea kasutama erilisi graafikuid ega punktisüsteeme. (Kui selle järele ei ole just spetsiifilist vajadust.) Enamasti saab seatud eesmärke kontrollida sõna otseses mõttes eesmärkide täitmise kaudu – näiteks, kas audit sai valmis või mitte.

Kui interim juhil on tegevusplaan alguses paika pandud, saab alati jooksvalt vaadata, kas püsitakse õigel rajal ja (vahe)tähtaegade piires. Tihti saabki just interim juhi esitatud tegevusplaanist nii ajagraafik kui ka nö hindamiskriteerium, mille põhjalt tegevuste edenemist jälgida. Kõike seda liikumist toetab vajadusel ka tagasiside meeskonnalt ja muidugi tegevjuhtkonnalt endalt.

„Kui interim juhi tegevused on hästi planeeritud ja ellu viidud, siis missiooni lõppedes aitab see ära hoida libisemist vanade tegevusmustrite juurde.“

 

Milline on tark üleminek mobiilselt juhtimiselt tavapärasele juhtimisele?

Tavapärasele juhtimisele ülemineku jaoks on oluliseks

  • üleminekustrateegia olemasolu
  • raamistik muudatuste rakendamiseks
  • interim juhi selge organisatsioonist lahkumine
  • tegevuste üleandmine.

Enne lahkumist teeb interim juht kindlaks, et seatud eesmärgid on hinnatud ja saavutatud ning et klient on tulemusega rahul. Selles faasis võib toimuda interim juhist vabaks jäävale positsioonile püsiva juhi leidmine ning temaga kogemuste ja teadmiste jagamine. Lähtuvalt olukorrast ja ettevõtte vajadustest, võib interim juht tulevikus jätkata ettevõtte konsulteerimist.

Mobiilne juhtimine ei ole lahendus igale olukorrale. Küll võiks selle kasuks otsustada siis, kui ilmneb lühiajaline vajadus spetsiifiliste oskuste ja teadmistega tööjõu järele, mida oma ressurssidest katta ei suudeta. Ja samuti siis kui on tunda, et organisatsioon vajab muutust, mille elluviimiseks on vaja värsket pilku ja pikaaegset strateegiat.

Eestis interim juhte palganud ettevõtted peavad mobiilse juhtimise mõju üldjuhul tugevaks. Eriti väärtuslikuks peetakse välise vaate tulekut organisatsiooni, mis aitab asju näha teise nurga alt, heade praktikate tutvustamist ja positiivset mõju meeskonna igapäevasele toimimisele. Ehk kokkuvõttes täpselt kõike seda, mida ajab ettevõtte mugavustsoonist välja. Tasub proovimist!

Artikkel on valminud Kerlin Remmeli 2019. aastal Tallinna Tehnikaülikoolis kaitstud magistritöö „Ajutise juhtimise kasutamine eesti ettevõtetes“ põhjal.

Kuna teadustöös kasutatud terminid “ajutine juht” ja „ajutine juhtimine“ on rahvusvaheliselt tuntud ning Eestis kasutusel olevate terminite “interim juht”, “mobiilne juht“, “interim juhtimine” ja “mobiilne juhtimine” sünonüümid, kasutasime ühtsuse huvides oma artiklis läbivalt viimaseid termineid.

Jaga: