Mobiilne juht vastutab ka lahenduse ellu viimise eest.

Tutvustame tulevikku: mobiilne juhtimine

Kas juhtkonda saab moodustada, vahetada, leida nädalaga?
Saab.

Kas tegevjuhti saab rentida?
Jah, saab.
Ka finants-, personali-, müügi-, arendus-, turundus-, kvaliteedi-, tootmis-, jne-juhti.

Mis on mobiilne juhtimine (ingl interim management)?

Omanikule, investorile, ettevõtte juhile – lahendus probleemile läbi tähtajastatud töö ja 100% eesmärgile pühendunud juhi.
Mobiilse juhtimise tee valinud spetsialistile – Väljakutsed. Adrenaliin. Võidud. Huvitavad projektid tippjuhtimise tasandil.

Interimi koduturud on aastakümnete kogemusega UK, Holland, Belgia, samuti USA ja põhjamaad. Eesti töömaastikule nii värske lahendus, et sellest ei räägi veel ka need, kes muidu uusi võimalusi tutvustavad.

Millal kaasata mobiilne juht?
Ettevõte vajab muutust? Ettevõte vajab arenguhüpet? Optimeerimist, plaani, päästmist? Juhi, kogenud projektijuhi, tippspetsialisti ametikoht vajab kiirelt professionaali? Eriprojekt, laienemisplaan või uus teenus välja töötamist ning ellu viimist? Ent puudu jääb üks või mitu järgnevaist: inimesed, oskused, teadmised, suhted, kogemused, aeg…

Mobiilse juhtimise võtmesõnad:

– Kokkulepitud tööperiood, kohene tööleasumine
– Fokusseeritus kokkulepitud eesmärkidele ja nende tähtajaline saavutamine
– Vastutusrikkad ülesanded, kõrgel tasemel otsustusõigus eesmärkide ellu viimiseks
– Juhi asendamine või juhtkonna täiendamine
– Muudatuste kavandamine ja elluviimine
– Eriprojektide juhtimine
– Kuluefektiivsus, kasumis mõõdetavad tulemused

Mobiilse juhi / mobiilse juhtkonna võtmesõnad:

– Pikaajaline juhtimiskogemus, suurepärased eelnevad töötulemused
– Vaieldamatu ekspertiis valdkonnas
– Nõukogu liikme, äri arendaja perspektiiv
– Kiirus ja paindlikkus
– Objektiivsus ja efektiivsus

Mobiilne juht tegeleb hetkel kõige kriitilisemat sekkumist nõudvate küsimustega. Kaasa arvatud ebapopulaarsed teemad – ümberstruktureerimine, finanstsüsteemi ümber ehitamine, optimiseerimine, koondamine / hindamine, jne. Ilma suurema sisse- ja väljajuhatuse ning olemasolevasse “ettevõtte poliitikasse” takerdumiseta saavutab ta piiratud aja jooksul konkreetseid ja kõrgeid eesmärke.
Iga järgmine töö sõltub eelmise ettevõtmise edukusest. Ebaõnnestumine ei ole valik.

Lisaks kriisijuhtimisele mõtleb mobiilne juht oma valdkonnas kaasa äri igas etapis, arendab heas seisus olevaid projekte ja meeskondi suurepäraseks ning võib olla ettevõttele erinevate tähtajaliste ülesannete lahendajana pikaajaliseks koostööpartneriks.

Töö kestvus sõltub ülesandest
Mobiilse juhi võib võtta tööle nii paariks nädalaks juhtkonnas toimuvate vahetuste või ettevõtte muutuste perioodil kui ka pikemateks perioodideks. Töö kestvus sõltub ülesandest, üldjuhul on see 8-9 kuud (UK statistika).

Ladinakeelne ad interim tähendab otsetõlkes vahepeal või ajutiselt. Ometi on ad interim juht kõike muud kui “ajutise töö otsija” või “ajutine töötaja” – mobiilselt juhilt eeldatakse absoluutset tipptaset.

Asenda juhtimiskonsultant mobiilse juhiga
Konsultant annab nõu. Uurib ettevõtet, pakub enda kogemusel põhineva parima lahenduse. Kas analüüs jääb riiulile tolmu koguma või kuidas ettepanekud ellu rakendatakse, ei sõltu enam konsultandist. Mobiilse juhi teenuses sisaldub juhtimiskonsultandi töö, vastupidi aga mitte.
Mobiilne juht töötab välja lahenduse ning, kasutades põhiressursina ettevõtte meeskonda, reaalselt vastutab plaani eduka ellu viimise eest.

Velström Vallner Tohver on mobiilne juhtkond, mille moodustavad mobiilne tegevjuht, mobiilne finantsjuht, mobiilne personalijuht ja mobiilne assistent.
Hindame ettevõtte toimimist, pakume kindlustunnet, et kord on majas ja ettevõtte olukord ning tulemused vastavad ootustele, viime ellu muutusi. Lisaks nii eraldi kui meeskonnana interim juhina tegev olemisele on meie tugevuseks mobiilsete juhtide leidmine ja meeskondade loomine.
Eesmärk on luua selgust, rahulolu, arengut.

Kui soovid mobiilsest juhtimisest rohkem teada, kohtume, arutame rakendusvõimalusi sinu ettevõttes.

________________________
Sisukaid välislinke:

Interim Management Association: What is Interim Management? The core differences between Interim Manager and Management Consultant. 

Nordic Interim: When to use Interim Management and Interim Managers? 

Institute of Interim Management: Guide to Interim Management.

Jaga: