Juhtimisstruktuuri muutmine

Case study #6: Strateegiline interim personalijuht pani Baltikumi üksused ühiselt tööle

Suurel rahvusvahelisel ehitusmaterjalide tootmisettevõttel oli igas riigis oma personalijuht ning seni puudus vajadus püsiva Baltikumi-keskse personalijuhi järele.  Siis aga otsustas grupp liita Eesti, Läti ja Leedu üheks äriüksuseks. Kuidas edasi ja mis oli lahendus?

LAHENDUS

Pooleks aastaks läks Baltikumi üksusesse tööle strateegiline interim personalijuht, kes aitas luua personalistrateegia, mehitada meekonna ja strateegia käima lükata. Interimi tööülesannete hulka kuulus ühtse juhtimisstruktuuri ehitamine, tsentraalsete fuktsioonide määramine, personalivalikud ja läbirääkimised. Samuti aitas ta üles ehitada Baltikumi alluvusstruktuurid.

TULEMUS

Strateegiline interim personalijuht kavandas ja teostas ühinemisega seotud muudatused personalivaldkonnas 6 kuu jooksul.

Mobiilne juhtimine on uudne juhtimise tööriist, mis toob organisatsiooni väljastpoolt sisse interim juhi, kes on kõrgelt kvalifitseeritud; omab kliendile vajalikke oskusi ja kogemusi; saavutab kokkulepitud aja jooksul kindlaksmääratud eesmärgid ja viib ellu kokkulepitud muudatused.
Loe edasi siit, kuidas saab interim juht väärtust luua Sinu organisatsiooni jaoks?

Jaga: