pascal-duret

Interim-juhtimine kui viis maailma paremaks muutmiseks

Müügi kasv? Ekspordi suurendamine? Lükkame ümber ühe müüdi: interim-juhi eesmärgid ei keerle alati otseselt finantstulemuse ümber. Vahejuhi Pascal Duret’i pikaaegne kogemus näitab, kuidas interimi töö saab muuta ohutumaks transpordivahendeid ja luua tõeliselt funktsioneeriva töökultuuri.

2018. aasta oktoobris Tallinnas toimunud interim-juhtimisele pühendatud konverentsil andis Eolane Tallinn kvaliteedijuht Pascal Duret ülevaate oma kogemustest interim-juhina Eestis ja mujal.

Duret’l on 30-aastane töökogemus tööstusvaldkonnas, suur osa sellest autotööstuses. Ta on aidanud lahendada mitmeid probleeme ja sulgeda mitmeid tehaseid. Oma töös motiveerivad teda keerulised olukorrad ja väljakutsed, pidev uute teadmiste kogumine ja uute kultuuride tundmaõppimine ning võimalus vältida intellektuaalselt skleroosi. Hetkel müüb Pascal Duret oma kompetentsi kolmes valdkonnas, olles vajadusel kas kvaliteedijuht, operatiivjuht või projekti- või programmijuht.

„Interim-juhi töö on võimalus vältida intellektuaalset skleroosi”. Pascal Duret

Millal kliendid mind üles otsivad?

Interim-juhtide poole pöördumiseks on mitmeid vajadusi ja olukordi. Pascali kogemusel on see toimunud järgmistel põhjustel:

  • Ettevõtte restruktureerimise ajal (nt tootmisharude kärpimise või tööjõu vähendamisega seotud protsesside juhtimiseks)
  • Meeskonna kompetentside tõstmiseks
  • Konkreetse kriisi lahendamiseks (nt kvaliteedikriisi korral)
  • Tegevuse arendamiseks (nt võib selleks olla kindel missioon aidata start-up ettevõtet)
  • Ettevõtte tegevuse tulemuslikkuse tõstmiseks
  • Finantstulemuste tõstmiseks

4 näidismissiooni interim-juhi elust

Klientide usalduse tagasivõitmine. Üheks Pascali väjakutseks on olnud kvaliteedijuhi töö uksetihendeid tootvas ettevõttes, mis oli hakanud kaotama nii kliente kui ka raha. Pascali saabudes oli ettevõtte kahjumiks 1 miljonit eurot kuus. Pascali missiooniks sai kvaliteedivea parandamine ning klientide usalduse tagasivõitmine peale pikka rahalist ja mainelist madalseisu.

Projektijuhtimine inseneridest meeskonna toel. Teiseks heaks väljakutseks nimetab Pascal projektijuhi tööd Zodiacis, kes toodab kergeid täispuhutavaid paate. Väljakutse oli hirmutav: mitu Zodiaci paati olid disainivea tõttu põhja läinud. Tema suureks väljakutseks oli kõigepealt paluda kõikidel kindla paadimudeli omanikel oma paadid tagastada. Seejärel alustas ta koos inseneridest koosneva meeskonnaga tööd disainiloome kallal, et disainiviga parandada.

Kvaliteedisertifikaadi väljatöötamine. Kolmanda suurepärase projektina toob Pascal välja kvaliteedijuhi töö meresoola tootvas ettevõttes, kes kasutas oma neljateistkümnes soolakaevanduses seitset erinevat sertifikaadisüsteemi. Segadus, missugune! Alustuseks oli Pascali väljakutseks kõik olemasolevad sertifikaadid koos oma meeskonnaga läbi käia. Seejärel töötas ta aga välja uue ja unikaalse standardi, mis tooks kõik eelneva ühe sertifikaadi alla. Täiendavat väljakutset pakkus uue sertifikaadi rahvusvaheline tutvustamine ja rakendamine erinevates töökultuurides.

              “Täiendavat väljakutset pakub ka väljatöötatud lahenduse rakendamine rahvusvahelistes töökultuurides.”Pascal Duret

Kvaliteedi- ja operatiivjuhtimine Eolane Tallinnas. Pascali tööandjaks Eestis on Eolane, prantsuse päritoluga kontsern, mis jätkab Tallinnas meile lähialajoost tuntud ettevõtte Elqotec’i tootmistraditsioone. Tema missioon Eolane’s on tänaseks kestnud 14 kuud. Esimesed 6 kuud tegeles Pascal meeskondade ja osakondade siseste kommunikatsiooniprobleemide lahendamisega.

Alustuseks viis Pascal sisse igapäevaste operatiivkoosolekute süsteemi, millele järgnes probleemide algpõhjuste lai ja süstemaatiline analüüs. Viimases keskenduti nii probleemide sisemistele kui ka välistele tekkepõhjustele. Peale esimese siseauditi tulemuste nägemist (ettevõttes oli 50 olulist kõrvalekallet, 20 tundlikku teemat ja 5 väiksemat kõrvalekallet) lansseeris Pascal kvaliteedisüsteemi taastusplaani, mis hõlmas muuhulgas ka iganädalasi koosolekuid juhtkomitee liikmetega. Järgmise siseauditi ajaks oli ettevõtte teinud suure hüppe: audit tuvastas null olulist kõrvalekallet.

Järgmisena liikus Pascal kvaliteedijuhtimiselt operatiivjuhtimisele, mis on hetkel ka tema käimasolevaks missiooniks. Ta töötas välja tugisüsteemi koolituste tarbeks ning on tänaseks välja koolitanud 59 inimest, kes saavad igapäevaseid tootmiskoosolekuid efektiivselt juhtida. Tänu  tehtud muudatustele, on viie väljavalitud tootmisliini efektiivsus alates kolm kuud tagasi sisseviidud muudatustest kasvanud juba 10%. Asi toimib.

Mis järgmiseks?

Peale 2018. aasta lõppu ei tea Pascal veel, kus ta järgmisena töötab. See on interim-juhi töö riskantsem pool: varsti tuleb taaskord alustada tööotsingutega, et leida järgmine projekt, kus end rakendada.

Vaata täismahus ettekannet meie YouTube’i kanalil:

Artikkel põhineb Pascal Duret’i konverentsi ettekandel „Interim-juhi vaade: Interim-juhina Eestis ja mujal”, mille ta kandis ette interim-konverentsil “Mobiilne juhtimine – muutuva tööturu uudne ja efektiivne lahendus” oktoobris 2018.

Jaga: