Intrim juht Andres Kase

Intervjuu interim juhi Andres Kasega: Töö olgu elamuste, võidurõõmude ja kogemuste kogumise teekond

Interim juht ei ole kunagi pelgalt tark teoreetik, vaid alati ka asjade juhtuma paneja. Sellest, kuidas temast sai strateegiliselt tegutsev praktik, kes organisatsioone läbi keeruliste muutuste juhib ning mis on interim töös eriti sütitav, räägib lähemalt interim juht Andres Kase.

Milline on Sinu varasem taust? Kuidas Sinust sai interim juht?

Minu taust on töiselt praktiline ja eluliselt päris – tegelik, lihtne, täis töökust, edasipüüdlikkust, tõususid ja mõõnasid – alati heas võtmes ambitsioonikas. Pean end teooriat tundvaks ja strateegiliselt tegutsevaks praktikuks-elluviijaks. Mida aeg edasi seda enam tuleb ikka kasutada tarkust, kogemust, mitte ainult pulbitsevat energiat. Olen alati püüelnud paremuse suunas. Sealt ka minu moto on: „Alati Parem Kui Olin Varem.“

Pean oluliseks kõrgete eesmärkide seadmist ja nende nimel teadlikku tegutsemist. Minu jaoks on oluline järjepidevus, ambitsioonikus, julgus võtta kaalutletud riski, tasakaalustav konservatiivsus, nutikalt seostatud kavandamine, tegutsemismaneeride valik ja vastavalt olukorrale tegutsemine nii operatiivsel, taktikalisel või ka strateegilisel tasandil. Kõik see on loonud minu tausta ja selle, kes ma juhina olen.

Minu praktiline ja töine teekond algas oskustöölisena suusavabrikus Visu ja suundus siis ettevõtja elu juurde, Frontier-i tehase loomiseni. Sealt jõudsin keerukate, rahvusvaheliste tööstusettevõtete, vertikaalselt integreeritud, tehnoloogiliselt mitmekesiste operatsioonide/tehaste juhtimiseni. Olen juhina tööd teinud Efores, Scanfilis ja Enicsis. Kõik see oli keeruline, põnev, arendav ja karastav korraga ning sain end professionaalselt teostada nii operatiiv-, kesk-, kui ka tippjuhtimise tasandil. Lisaks olen käivitanud ettevõtja ja osanikuna ekspordile suunatud ettevõtte ning saanud olla 10 aastat rahvusvaheliste korporatsioonide suurtootmiste tippjuhi rollis. Alates 2015. aastast kuni praeguseni olen peamiselt  toimetanud interim juhina, praktilise nõustaja ja koolitajana.

Mis teeb heast juhist interim juhi?

Suhtumine. Tulemusele ja lahendustele orienteeritud mõtteviis. Ise oma peaga mõtlemine – sisulise aru saamise kaudu omandatud oskused on need, mis toovad tulemuse.

 

„Heast juhist teeb interim juhi oma peaga mõtlemine – sisulise arusaamise kaudu omandatud oskused on need, mis toovad tulemuse.”

 

Usun, et teadmiste ja juhiste rakendatavuse tagab mitmekülgsus. Interim juht ei saa olla pelgalt diagnoosiv, hinnanguline probleemide ja nõuannete loetleja, vaid peab eelkõige olema asjade juhtuma paneja. Tal peab olema sisemine teadmiste ja kogemuste janu! Just seda üks interim juht ongi – inimene, kes tuleb ja paneb koos Sinu tiimiga ja inimestega asjad juhtuma, oma janu pealt. Taoliseks juhiks saamise protsessi juurde kuulub kindlasti ka edasiviiv eksimine. Eksimine kindlustab järelduste ja otsuste täpsust.

Millised on olnud Sinu interim missioonid – millistes ettevõtetes, rollides ja mida oled ära teinud?

Olen interim juhina töötanud 5-6 aastat. Alustades nimetasin oma tegevust praktiliseks nõustamiseks, aga sisu on sarnane – töötasin teenuslepinguga ettevõttes ja viisin ellu kokkulepitud ülesandeid-missioone. Neid oli lühemaid ja ka pikemaid – 3 kuni 6 kuud ning vahel ka 3 aastat, milles võis sisalduda näiteks 3 aastast projekti.

Missioone on mul olnud nii toiduaine-, elektroonika-, kivitasapinna-, metalli- ja puidutööstuses.  Põhimissioonid on olnud seotud tegev- või tootmisjuhtimisega ning nende hulka on kuulunud:

 • Tegevuse ja toimimise tõhustamine, juhtimise süstematiseerimine.
 • Võtmemõõdikute süsteemide loomine ja juurutamine.
 • Protsesside parendamine, motiveerimisaluste ülevaatamine, jooksev juhtimine, tehase asendiplaani optimeerimine, organisatsiooni struktuuri korrastamine, LEAN juhtimise juurutamine, digitaliseerimine, omahinnaarvestamine, motivatsiooni- ja stimuleerimissüsteemide loomine/rakendamine, tükitöötasu süsteemide loomine/rakendamine.

Üks mu seniseid ägedamaid missioone hõlmas kivist tasapindade tootmist ja turustamist ühe suuresti „alfade“ kollektiivis. Ülesanne ise oli teatud mõttes „mission impossible“, aga tegime selle kollektiiviga ära. Seal tutvusin ja suhestusin väga erinevate andekate, hea kogemusega isiksustega – nii juhtkonnas kui ka eesliinil, tehase seadmete peal. Tänu  meeskonnale:

 • leidsime koos avastamata ja rakendamata potentsiaali
 • kasvatasime üksuse tootmimahtu lühikese ajaga üle kahe korra
 • viisime kvartaalse käibe ca 700 000 euro pealt vähemalt 1 500 000 peale
  saavutasime ajalooliselt parimad tootlikkuse näitajad.

Tervitused meeskonnale, kui keegi seda artiklit lugema peaks! See oli projekt, millel õnnestumise võimalus eksisteeris, kuid mis oli ka tõeliselt keerukas – ära tegime ikkagi. Sellised missioonid mulle meeldivad. Ehk mida ma öelda tahan: üksi ei tee ma midagi ära, enamuse teeb ära ikkagi kohalik tiim ja töötaja.

 

„Üksi ei tee ma midagi ära, enamuse teeb ära ikkagi kohalik tiim ja töötaja.”

 

Räägi oma tänasest missioonist: milliste eesmärkide suunas töötad?

Minu tegevus on segu pikaajalisest kogemusest, pidevast õppimisest, teiste õpetamisest ja praktilistest tööst ehk missioonidest. Kevadeti pean tavaliselt loenguid Ettevõtluskõrgkoolis Mainor, seega osaliselt tegelen hetkel sellega. Samuti aitan hinnata ühe omaniku kolme ettevõtte tulemuslikkuse ja toimimise tegelikku seisu ja võimalikku raiskamist ning nende elimineerimisest tulenevat potentsiaali. Eesmärgiks on võimaliku sünergia ja potentsiaali avastamine ja ellu rakendamine, väärtusahela riskide minimeerimine ja timmimine, Covidist tulenevate üldiste riskide vähendamine.

 

„Kui Sa ei tunne täpselt, milles probleem või võimalus seisneb, on raske ka abi pakkuda.”

 

Tööd teeme üle veebi. Minu ülesanne välise eksperdi ja „tohtrina” on koostöös meeskonnaga hinnata patsienti ja mõelda võimalikele järgmistele tegevustele. Avatus ja läbipaistvus on selles töös igapäevased märksõnad. Kui Sa ei tunne täpselt, milles probleem või võimalus seisneb, on raske ka abi pakkuda.

Lisaks tegelen hooaja ettevalmistamisega ja „teritan saagi“. Mõtlen kevadele ja juba ka sügisele. Hetkel peaks olema igal omanikul ja juhtkonnal õige aeg oma ettevõtted üle vaadata ja saabuvaks valmis seada. Enamusel on olemas pandeemiaolukorra kogemus ning osatakse eelmise aastaga võrreldes paremini tulevikku hinnata ja kohaneda.

Kuidas on praegune pandeemia mõjutanud Sinu töid ja tegemisi?

Väga erineval moel, aga laias plaanis positiivselt. Vahetult enne pandeemiat võtsin vastu ühe suure väljakutsega interim missiooni ja seoses sellega kogesin pandeemiat alates Hiinas aset leidnud algusest kuni Euroopasse ja Eestisse saabumiseni ning sügisese raugemiseni. See oli parasjagu kurnav, kuid ka arendav elukool. Usun, et taoline kogemus on praegugi paljudele kasulik kompetents, mida küsida ja kasutada.

Üldiselt elan tavapärast elurütmi ja vaatlen, mida valitsused plaanivad ja kuidas käituvad. Täna on tähtsaim mõelda kohanemisele, tegeleda ressursside arendamisega, kulude kokkuhoiu ja juhtimise korrastamisega. Paika on vaja saada väärtusahelad ja protsessid. Kõige olulisem on SPK ehk Statistiline Protsesside Kontroll. Otsused peavad olema toetatud jooksva ja õigesti üles ehitatud, põhjendatud statistika alusel ja ei mingil muul moel ega tunnetel. Minu enda kogemus ütleb, et sellises pandeemiaolukorras peab olema väga konkreetne initsiatiiv alati juhtkonnal ja demokraatial on vähe ruumi.

Milliseid kogemusi ja väärt õppetunde on interim juhi töö Sulle pakkunud?

Olen saanud oma teadmisi ja kogemusi rakendada teisel tasandil ja moel. Iga kogemus, ka interim juhtimine, on alati ka õppimine, aga peamiselt õpetamise ja kogemuse edasi andmise protsess. Minule endale sobivad rohkem just keerulisemad olukorrad, see annab head indu ja võidurõõm selle võrra suurem. Olulise muutuse käigus õpib kogu organisatsioon ja me ei saavuta vaid projekti eesmärke vaid parandame terve ettevõtte kompetentse ja konkurentsivõimet, kollektiivi eneseusku pikaks ajaks. Usun, et me muudame vahel isegi ettevõtte DNA-d.

 

„Interim juhi töö ei paku ainult kogemust vaid ka elamust ja võidurõõmu!”

 

Milliseid nõuandeid annaksid juhtidele, kes täna kaaluvad interimi palkamist?

Juhina või omanikuna tee julgelt test ja otsusproovi! Sellega ei ole kindlasti rohkem kaotada kui tavalise töölepingu puhul. Eriti kui oled raskes olukorras ja eksimise võimalust tegelikult ei ole. Interimi majja toomine on paindlik meede, sest interim aitab sinu organisatsioonil võimsusvajadust tasakaalustada ning ajutisi lisadoose anda ja suunata. Lisaväärtuseks on alati ka teadmiste ülekanne organisatsiooni.

Kindlasti soovitaksin:

 • veenduda interimi tõendatud tulemustes, referentsides faktide näol, sest juttu oskavad rääkida paljud
 • lasta interimil probleemiga tutvuda ning valitud lahendusi, meetmeid põhjendada
 • kokku leppida, kuidas tööd mõõdate – on oluline nii juhile kui ka interimile

Tehke korralik leping ja töö võib alata!

Mida soovitad juhtidele, kes kaaluvad tööd interim juhina?

Interim juhi ametile on minu arvates kõrgemad ootused ja see on ka õigustatud. Interim palgatakse, et asjad kohe ära teha ja ta peale tööd taas vabastada. Asi peab olema tõhus, kiire ja tulemuslik. Kaaludes interim juhi tööd, peaksid:

 • olema kiire kohaneja
 • suutma kohe alustada
 • reaalselt nautima tööd eri ettevõtetes, olukordades
 • tagama tulemuse.

Interim juht on see tüüp, kes viib ellu olulist ülesannet ja liigub missiooni lõppedes uue, erilise ülesande juurde. Sa pead olema kohaneja ja selles on sinu väärtus, mida teatud ettevõtted vajavad. Interimi kompetentside pakkumise mudel ongi teine ja peab sobituma sinu profiiliga, oskuste ja isiksusega.

Mudel on paindlik ja kui keegi tunneb sinu vastu huvi, siis miks mitte proovida. Kaotada justkui pole midagi ja alati võid ennast nö andmebaasi anda. Miks mitte just VVT-le!

 

Kui Sinu käimasolev missioon lõpeb, kuhu edasi?

Olen elus pea alati panustanud heasse ettevalmistusse ja valmisolekusse. Kui võimalus tuleb, reageerin. Kindlasti arendan oma kompetentse edasi. Mul on üks suur ja veidi vana tegemata asi pooleli, ehk jõuan selle peale mõtlema hakata, aga see on pigem lubadus endale. Teen sporti, võtan piisavalt aega enesele ja olen kahtlemata valmis vastu võtma põnevaid pakkumisi. Kindlasti tegelen edasi finantssõltumatuse arendamise ja tagamisega ning annan teadmisi edasi järeltulijatele. Jälgin seda Covidi teemat ja mõtlen muutunud maailmale.

Loe ka teisi põnevaid lugusid meie võrgustiku interim juhtidega siin

Kuidas mobiilne juhtimine ja interim juht, saab sinu organisatsiooni aidata, loe lähemalt siit. Kui Sind kõnetab töö interim juhina siis vaata, mida see endas hõlmab.

Jaga: