Intervjuu interim juhiga: Parim töö neile, kelle väljakutseks on kiiresti õppida

Mobiilse juhina edukalt töötamiseks läheb vaieldamatult vaja keskendumisoskust, mis lubab eraldada terad sõkaldest ja võimaldab öelda missiooni-välistele mikroülesannetele „ei”. Kui see oskus omandatud, jõuab ka mobiilse juhi ametis üsna uus olev interim edukate ja arendavate missioonideni. Sellest, kuidas see kõik omavahel kokku mängib, räägib interim juht Aet Purk.

Räägi meile oma lugu – milline on Sinu varasem taust, kuidas sai Sinust interim juht? Kui pikalt oled interimina töötanud?

Olen pikalt töötanud müügi- ja teenindusvaldkonnas spetsialisti ja juhina. Olen teinud müügitööd ja juhtinud turundust Mercuri International Eesti kontoris, olnud müügijuht, kontorijuhataja ja ärijuht Swedbankis. Juhina keskendusin eelkõige plaanidele ja analüüsidele, kuid hakkasin üsna kiirelt aru saama, et vaatamata põhjalikule analüüsile ja  prognoosidele, ei pruugi tulemused ikkagi tulla. Miks? Inimesed, kes neid tulemusi koju peaksid tooma, ei allu kuivale analüüsile.

Seda taibates tundsin, et vajan juhina senisest erinevaid teadmisi, et ka inimesi paremini mõista ja kaasata. Nii asusingi uuesti õppima (Tartu Ülikoolis, psühholoogiat) ja varsti peale õpingute lõpetamist siirdusin tööle panga personaliosakonda. Sealt edasi läks tee minu jaoks juba loogiliselt: inimeste arendamisest personalivaldkonna juhtimiseni. Arvan, et mul on läinud hästi – oma personalijuhi kogemused olen saanud sellistest suurtest ettevõtetest nagu Swedbank ja Eesti Energia. Sekka ka kogemus avalikust sektorist – EAS-ist.

Kaks aastat tagasi lõpetasin läbipõlenult töö ühes ettevõttes. Sel hetkel otsustasin, et tahan edaspidi teha vaid neid projekte, mis mulle endale huvi pakuvad ja kus saan meeskonda valida. Nii saigi minust ettevõtja, kes pakub erinevaid personaliteenuseid. Otsus tehtud, teavitasin oma uuest staatusest ja valmisolekust mobiilse juhina projektipõhiselt tegutseda ka Interim Agentuuri Velström Vallner Tohver.

Millised on olnud Sinu interim missioonid – milline on olnud Sinu roll ja mida oled ära teinud?

2 aasta jooksul on mul olnud 5 erinevat missiooni, kõik pikkusega 1 -3 kuud. Olen töötanud toomisettevõtetes (Flexa Eesti, Eolane Tallinn) ja IT firmades (MyJar, Paxful), nii eesti kui ka väliskapitalil põhinevates.

Eesmärgid, miks interimi on vajatud, on olnud erinevad. Kord lahkus ootamatult personalijuht, kord soovis omanik organisatsiooni kasvatada ja ei teadnud veel, millist personalijuhti ta uude olukorda vajas. Taolistes olukordades oli minu rolliks igapäevatöö tegemine, vajaliku profiili kujundamine ning uue inimese kodustamine ja tema sisselamise toetamine. Mul on olnud ka missioon, kus minu rolliks oli nõustada ettevõttes äsja tööd alustanud personaliinimesi ja olla neile mentoriks valdkonnas.

Kui vaadata seljakotti – et mis siis nende missioonidega ära tehtud on – , siis seal on erinevaid asju alates tööprotsesside ajakohastamisest (nt värbamisprotsessi lühendamine ja kvaliteedi parandamine; info liikumise süsteemi loomine; personalimeeskonna rutiinide juurutamine) ja meeskonna struktuuri muutmisest (uued rollid, ametijuhendid, eesmärgid) kuni uute töötajate värbamiseni.

Mis tööd Sa täna interimina teed, mis valdkonnas ja mis ettevõttes?

Minu viimane missioon lõppes suvel, ühes tootmisettevõttes. Asendasin seal ootamatult lahkunud personalijuhti ja korraldasin meeskonna tööd olukorras, kus töötajaid oli -1 (miinus üks).  Aitasin neil selgeks teha, kas ja millist personalijuhti organisatsioon vajab ning millised peaksid olema personalimeeskonna rollid ja neil põhinevad ametikohad.

Kui alustasid oma esimest mobiilse juhi missiooni, millised mõtted ja hirmud Sul peas keerlesid? Kas need osutusid tõeks?

Tagantjärele pean tunnistama, et ma ei kujutanud täpselt ette, mis mind ees ootab. Õnneks leppisime juhiga eelnevalt kokku väga konkeetsed ülesanded, millega sain kohe tegelema hakata.

„Üldiselt oodatakse mobiilselt juhilt sama, mida ka tavaliselt juhilt. Ainult keegi enamasti ei mäleta, et mobiilne juht on tööle tulnud lühiajaliselt.“

Arvestada tuleb samuti asjaoluga, et ka meeskonnale on selline olukord uus. Üldiselt oodatakse mobiilselt juhilt sama, mida ka tavaliselt juhilt. Ainult keegi enamasti ei mäleta, et mobiilne juht on tööle tulnud lühiajaliselt. Olukord, kus mobiilne juht tegeleb vaid teatud projektidega või ainult meeskonna kujundamisega, võib olla raskesti mõistetav. Minu jaoks oligi alguses kõige raskem fookust hoida ja keskenduda neile tegevustele, milles olime juhiga kokku leppinud. See tähendas loobumist igapäevasest rutiinsetest pisiasjadest, mida personalivaldkonnas palju ette tuleb.

Minu kogemus ütleb, et interim personalijuhti vajatakse üdiselt siis, kui miskit on juhtunud. Minu senised missioonid ongi olnud ettevõtetes, kus on puudus personalijuhile järelkasvu potentsiaal või kus personalijuht oli ootamatult lahkunud.

Milliseid kogemusi ja väärt õppetunde on mobiilse juhi töö Sulle andnud?

  • Iga missioon on areng. Ühest küljest oodatakse interim juhilt olemasolevate oskuste kiiret rakendamist, teisalt peab interim olema alati valmis õppima. See teebki interimi töö põnevaks!
  • Fookuse hoidmine – teha on alati palju, aga missioonile oled sa tulnud kindla ülesandega  ja seetõttu tuleb osata öelda ka EI.
  • Selged kokkulepped ja eesmärgid, mida pead olema valmis olukorra või kliendi soovide tõttu ka paindlikult muutma.
  • Kasuks tuleb selge (vahe)kokkuvõtete tegemise süsteem ja regulaarne infovahetus tippjuhiga.

Mis on selle töö juures Sinu jaoks kõige huvitavam?

Minu peamisteks motivaatoriteks on vaheldus, konkreetsus ja uudsus. Personalivaldkond on päris lai, alustades töösuhetest ja lõpetades värbamisturunduse ja kommunikatsiooniga. Sinna vahele mahuvad inimeste arendamine ja ära kuulamine. Seetõttu on ka ootused personaliinimestele sageli seinast-seina. Projektipõhisus on seotud selgete eesmärkidega ning mulle see istub.

Interimina töötamine võimaldab sul endal valida, kas see ettevõte, olukord või ülesanne tundub sinu jaoks piisavalt ahvatlev, vastutusrikas, arendav. Igasse uude ettevõttesse sisseelamine nõuab palju ressurssi, kuid interimil ei ole lõputult aega. Seega pead sa olema väga valiv selle osas, millega ja kellega tegeleda – sa ei saa kasutada samu meetodeid, mida personalijuhina töötades.

„Kindlasti on see töömudel ka väga arendav: lühikese perioodi jooksul puutud sa kokku erinevate valdkondade, ootuste, inimestega.“

Minu missioonid on olnud lühikesed ja see tähendab vajadust kiiresti sisse elada, kontakte luua, valdkonnast aru saada. Ka sisseelamiseks ei ole võimalik kasutada samu meetodeid, mis tähtajatu töö puhul. Vajadus leida uusi viise, kuidas ise kiiresti õppida, on minu jaoks põnev.

Mis on Sinu TOP 3 nõuannet neile, kes kaaluvad täna interim juhina töötamist?

  1. Saa aru, kust tuleb sinu motivatsioon – miks sa tahad sellist tööd (on ka lihtsamaid valikuid) ja mis väärtust see sinu jaoks omab. Tuleta neid põhjusi endale aeg-ajalt meelde, sest vahel ei pruugi asjad minna nii nagu sa oled ettekujutanud.
  2. Selged eesmärgid/fookused – vastasel juhul hajutad lihtsalt oma ressurssi ja tulemust ei tule. Just tulemuste järgi sind interimina aga tuntakse.
  3. Õpi segamatult keskenduma.

Nüüdseks on Sinu viimane missioon lõppenud, kuhu edasi?

Minu viimane missioon lõppes suvel. Seejärel puhkasin, nautisin suve. Missioonide vahepeal tegelen erinevate personaliteenuste osutamisega oma ettevõttes. Tänaseks olen jälle valmis uuteks missioonideks!

Blogipostiste sari “Interim juhina Eestis ja mujal maailmas“ toob teieni huvitavad ja kogemuslikud intervjuud mobiilsete juhtidega, kes on seda leiba maitsnud kas Eestis või mujal maailmas.

Jaga: