10 põhjust miks töötatakse interimina

10 peamist põhjust, miks valitakse interim töö

Oma ala tippspetsialistide motivatsioon on tihedalt seotud nende võimekusega – see ei tule üllatusena vist enam kellelegi. Mis on lisaks võimekusele aga need põhjused, miks osad tipptegijad otsustavad interim juhi või spetsialisti töö kasuks? On selleks töötasu, turvaline karjäär või midagi hoopis muud? Uurime lähemalt.

Põhjused, mis panevad otsustama

Uuringud nii kaugemast kui ka lähiminevikust viitavad ühes suunas: interim juhi töö kasuks otsustamisel mängivad rolli mitmed põhjused, mille hulgast tuleb kõige selgemalt esile soov rakendada ja kasvatada oma erialaseid kogemusi mitmes eri organisatsioonis.

10 peamist põhjust, miks valitakse interim juhi töö:

  1. Võimalus valida ise projekte
  2. Võimalus viia ellu muutusi eri organisatsioonides/aidata pakkuda paremat teenust
  3. Paindlik tööaeg (sh töö-pereelu tasakaal)
  4. Paindlik töökoht
  5. Iseseisvus
  6. Mitmekülgsus
  7. Motiveerivad väljakutsed
  8. Puudub vajadus pühenduda ühele ettevõttele
  9. Professionaalsete oskuste ja võrgustiku kasvatamine
  10. Hea sissetulek

Tingimused, mis aitavad interim juhi töö kasuks otsustada

Lisaks kõrgele motiveerituse astmele, on tihti ka elulised muutused need, mis panevad spetsialiste interim juhi töö kasuks otsustama – olgu selleks näiteks koondamine, kolimine, reisimine või laste sünd. Tingimused ja täiendavad põhjused, mis aitavad spetsialistidel karjäärimuutust ette võtta, on tähtajaliste positsioonide olemasolu ka majanduse keerulisematel aegadel ning alaline võimalus kasvatada ja arendada oma professionaalseid oskusi ja võrgustikku.

Millistel põhjustel otsustatakse interim juhi töö kasuks Eestis?

Eestis on pilt sarnane rahvusvahelisele – sotsiaalne motivatsioon organisatsioonide parendamiseks on interimi töö kasuks otsustamisel olulisel kohal. Eestis 2021. aasta kevadel Interim Agentuuri interim võrgustiku liikmete seas läbiviidud uuringu põhjal paneb spetsialiste interimi töö kasuks otsustama järgmised peamised põhjused:

Oluliste põhjuste seas olid ka paindlik töövorm – tööaja ja kohapaindlikkus ning võimalus ise projekte valida. Vähim oluliste põhjustena toodi välja läbipõlemine püsitöökohal ning töö ja pereelu tasakaalustamine.

Oled ka Sina mõelnud tööst interimina? Loe lähemalt interim töövõimaluste kohta siit ja küsi julgelt lisa!

Artikkel on valminud Evelin Tatteri 2021. aastal Tallinna Ülikoolis kaitstud magistritöö „Mobiilne juhtimine ja interim juhi isiksuseomaduste seosed töömotivatsiooni ja subjektiivse sooritusedukusega” põhjal. Uuringus osales 63 interim kogemusega või interim tööst huvitunud juhti ja spetsialisti.

 

Jaga: