Kas kõiki inimesi saab välja vahetada

Kas kõiki inimesi saab välja vahetada?

Töösuhete sisuline tähendus on muutumas nii tööandja kui ka töötaja jaoks. Juhi väljakutseks on ka sellisel ajal panna töösuhte vormid kõikide osapoolte jaoks tööle. Uurisime mobiilse juhtimise töötoa osalejatelt, eri valdkondades töötavate juhtide käest, milliseid töökohti saab ja milliseid mitte nende hinnangul välja vahetada uute töövormide vastu?

Milliseid töökohti ei saa meeskonnas välja vahetada uute töövormide vastu?

Ei saa…

 • Välja vahetada inimesi, kes loovad ettevõtte identiteedi ja kellega klientidel on isiklik suhe
 • Ideede generaatorit
 • Spetsiifilise kompetentsiga insenere, kes töötavad tooteid välja
 • Inimesi, kelle eriala spetsiifika nõuab kohalolekut
 • Omanikku

Saab, aga see on keeruline…

 • Spetsiifilist kompetentsi
 • Tippjuhtkonda
 • Direktorit

Töökohad, mida saab välja vahetada ja kus on võimalusi väga palju

 • Projekteerijad, insenereid
 • Elektrooniliste kanalite juhid
 • Ärianalüüsi teostajad
 • Kriisijuhtimisprotsessid
 • Logistiline tugi
 • Kommunikatsioon
 • Õigusabi
 • Personali- ja kvaliteedijuhid
 • Auditid
 • Kaevurid, kopajuhid

 

Mobiilne juhtimine on uudne juhtimise tööriist, mis toob organisatsiooni väljastpoolt sisse interim juhi, kes on kõrgelt kvalifitseeritud; omab kliendile vajalikke oskusi ja kogemusi; saavutab kokkulepitud aja jooksul kindlaksmääratud eesmärgid ja viib ellu kokkulepitud muudatused. Loe edasi siit, kuidas saab interim juht väärtust luua Sinu organisatsiooni jaoks?

Jaga: